Studiebegeleiding op Campus Kortrijk

Mentor

In het begin van jouw studies krijg je een mentor toegewezen. Bij deze persoon kun je gedurende jouw volledige studieloopbaan terecht met algemene studievragen.

In de loop van het eerste academiejaar, word je een aantal keren uitgenodigd door je mentor voor een gesprek. Tijdens een informeel gesprek kunnen eventuele moeilijkheden, studietips, … aan bod komen.

Studiemethode en -planning

Wie vragen heeft in verband met studiemethode of –planning kan terecht bij de studiebegeleider Caroline Vandenbussche. Neem contact met haar op via .

Babbel? Workshops & trainingen

Iedere student twijfelt wel eens of heeft wel eens een moeilijke periode. Voor een goed gesprek kan je contact opnemen met een medewerker van de sociale dienst. Jouw contactpersoon is Marie-Laure Paermentier.

Interesse in workshops of trainingen over faalangst, time management, zelfvertrouwen, efficiënt plannen, … bekijk het uitgebreid aanbod voor alle studenten in Kortrijk op: www.psywest.be of schrijf in via Marie-Laure Paermentier

Vakspecifieke begeleiding: monitoraat

Wiskunde

Wie studiebegeleiding wiskunde nodig heeft, kan een afspraak maken met Anthony.Parmentier@UGent.be

    Andere vakken

    Wie vragen heeft in verband met de leerstof komt best naar de monitoraatsessies. De verschillende lesgevers kondigen een sessie aan tijdens de les en via Minerva. Uiteraard kun je ook de lesgever vóór of na de lessen aanspreken of een afspraak maken.

    Bijzonder statuut & diversiteit

    Als er bijzondere omstandigheden (functiebeperking, topsportstatuut, ...) zijn die je studies bemoeilijken, neem dan contact op met Evy.Vanderbrugghen@ugent.be

    Samen wordt er dan gezocht naar faciliteiten op maat.