Studiebegeleiding

Een studiebegeleider

  • begeleidt een aantal vakken in het eerste jaar bachelor inhoudelijk, je kan bij de studiebegeleider terecht met vragen over de leerstof;
  • biedt individuele en/of groepssessies aan over studiemethode en studieplanning, examens afleggen, evalueren en bijsturen ... en is dus het aanspreekpunt voor al je vragen rond studieaanpak;
  • helpt je zoeken naar oplossingen voor zaken waardoor je studie minder wil vlotten (concentratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag, ...).

Studiebegeleidingsaanbod per campus

Gerelateerde inhoud