Katrijn Maryns

Ik ben hoofddocent in het Departement Vertalen, Tolken en Communicatie. Mijn linguïstisch-etnografisch onderzoek bestudeert meertalige praktijken en taalongelijkheid in institutionele contexten van asiel en migratie. Ik ben auteur van 'The asylum speaker: Language in the Belgian asylum procedure' (Routledge 2006) en co-editor van de boekenreeks 'Translation, Interpreting and Social Justice in a Globalised World' (Multilingual Matters). Ik begeleid verschillende projecten over taal en migratie, waaronder onderzoek naar meertalige communicatie tussen immigratieadvocaten en hun anderstalige cliënten, naar migranten en vluchtelingen met een taalkundig kwetsbaar profiel (sprekers van zeldzame talen, laaggeletterden), naar taalbijstand via videotolken voor migranten en vluchtelingen en naar de meertalige communicatie tussen niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en hun voogd.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer