Onderwijs

Onderwijs verzorgd door de vakgroep Heelkunde, Anesthesie en Orthopedie van de Grote Huisdieren bij Diergeneeskunde en als bijscholing van dierenartsen

Bacheloropleidingen

3e Bachalor

 •  Algemene Heelkunde I (1e semester)
 • Propedeutica (2e semester)
 • Klinische en communicatieve vaardigheden II (1e + 2e semester)

Masteropleidingen

1e Master

 • Klinische en communicatieve vaardigheden III (1e + 2e semester)
 • Algemene heelkunde II (2e semester)
 • Kliniek I (1e + 2e semester)

2e Master

 • Bijzondere heelkunde (1e semester)
 • Klinische en communicatieve vaardigheden IV (1e semester)
 • Kliniek II (1e semester)
 • Heelkunde en geneeskundige ziekteleer van de nutsdieren (2e semester)
 • Kliniek III nutsdieren (2e semester)
 • Kliniek III paard (2e semester)
 • Heelkunde en medische beeldvorming van het paard (2e semester)
 • Geneeskunde van de herkauwers: blended package (2e semester)
 • Geneeskunde van het paard: blended package (2e semester)

3e Master

 • Kliniek IV herkauwers (1e + 2e semester)
 • Kliniek IV paard (1e + 2e semester)
 • Afstudeerstage herkauwers (1e + 2e semester)
 • Masterproef IV afstudeerrichting herkauwers (1e + 2e semester)
 • Masterproef IV afstudeerrichting paard (1e + 2e semester)
 • Kliniek: ziekteleer van het paard (1e + 2e semester)
 • Proefdierkunde (1e semester)

Via de Academie

 • Fysiotherapie bij dieren

Postacademisch onderwijs

 • Academie voor Diergeneeskunde
 • Internships
 • Recidencies
 • Fysiotherapie bij dieren (IRSK-WING)
 • Proefdierkunde