Huidig doctoraatsonderzoek

Lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Heelkunde, Orthopedie en Anesthesie bij Diergeneeskunde aan de UGent.

Heelkunde

New insights into the cellular microenvironment of the equine sarcoid and exploration of Crispr/cas9 as a potential novel therapeutic agent.
Alexandre Merchiers

Het papillomavirus bij runderen (BPV) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van equine sarcoïden, de meest voorkomende huidtumor bij paardachtigen.

We doen DNA-onderzoek naar het potentieel van CRISPR-cas9-technologie om het DNA van het papillomavirus uit te schakelen in de huidtumor. Bijgevolg onderzoeken we ook de mogelijke therapeutische werking van deze techniek.

We nemen verder nog de onvolledig gekende interactie onder de loep tussen het paard en de tumor op celniveau.

Alex behaalde in 2019 zijn diploma dierenarts optie paard aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Zijn studie vervolledigde hij met een internship aan de vakgroep Heelkunde, Anesthesie en Orthopedie van dezelfde faculteit. Daarna was hij actief in een gemengde baanpraktijk.

Sinds november 2022 werkt hij opnieuw bij de vakgroep Heelkunde als assistent. Hij combineert er klinisch werk met fundamenteel onderzoek naar het equine sarcoïd.

Promotoren: prof. dr. Ann Martens en dr. Maarten Haspeslagh

Openbare verdediging: nog niet bepaald

Onderzoek naar het effect van verschillende fysiologische en pathologische factoren op de gang van het rund.
Pieter Vandermarcke

De wetenschap probeert al geruime tijd een systeem te ontwikkelen om kreupelheid bij rundvee automatisch te detecteren. Het probleem is dat er heel veel factoren van invloed zijn op hoe een rund zich voortbeweegt. Daardoor is de detectie tot op vandaag nog zonder succes.

Met mijn onderzoek wil ik alle relevante factoren in kaart brengen en becijferen. De resultaten dienen dan als informatie voor de verdere ontwikkeling van een automatisch systeem voor kreupelheidsdetectie.

Pieter werd in 2019 dierenarts optie herkauwers aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. In zijn vrije tijd helpt hij zijn vader thuis op de boerderij. Daar kreeg hij van kinds af aan de liefde mee voor de landbouwsector.

Promotoren: prof. dr. Lieven Vlaminck en prof. dr. Geert Opsomer

Openbare verdediging: 2028

Orthopedie

Functioneel belang en genetica van courante ontwikkelingsstoornissen van het skelet van sportpaarden.
Bram Van Mol   (PhD fellow FWO Vlaanderen)

We doen onderzoek naar het functioneel belang (voor de sport) van verschillende vormen van ontwikkelingsstoornissen van het skelet bij het paard. Daarbij komt osteochondrose het meeste voor.

Daarnaast onderzoeken we hoe we de selectie tegen deze skeletale ontwikkelingsstoornissen kunnen verbeteren op basis van genomische fokwaardeschatting. Met die verbeterde selectieprotocollen willen we het vóórkomen van die ontwikkelingsstoornissen verminderen, economische verliezen beperken en het welzijn van de paarden verbeteren.

Bram brengt al heel zijn leven door tussen de paarden als ruiter en fokker. In 2020 studeerde hij af als dierenarts optie paard aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent.

Aansluitend startte hij zijn doctoraatsonderzoek over ‘de courante ontwikkelingsstoornissen van het skelet van sportpaarden’. Naast dit onderzoek werkt Bram als dierenarts in het team orthopedie paard van de faculteit en in Dierenartsenpraktijk Ter Turf.

Promotoren: prof. dr. Frederik Pille (UGent), prof. dr. Nadine Buys (KU Leuven), dr. Maarten Oosterlinck (UGent) en dr. Steven Janssens (KU Leuven)

Openbare verdediging: nog niet bepaald

Anesthesie

Development and use of an anesthetic conserving device (ACD) during inhalation anesthesia in horses.
Jana Flyps

Om paarden te verdoven gebruiken we medische gassen om te beademen. Deze inhalatiegassen zijn broeikasgassen en hebben dus een grote impact op het milieu.

Bij mensen gebruiken ze hierbij een Anesthetic Conserving Device (ACD). Dat werkt als een filter die het gebruikte inhalatiegas opvangt bij uitademing door de patient. Zo kan hetzelfde gas hergebruikt worden bij een volgende inademing.

Wij onderzoeken nu de bruikbaarheid hiervan bij verdoving van paarden door apparaten te koppelen of door het apparaat verder te ontwikkelen.

Jana studeerde af in 2021 als dierenarts optie paard aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Daarna volgde ze zes maand roterend internship in een privékliniek. Ze voltooide haar internship aan de faculteit bij de vakgroep Heelkunde.

Jana werkt nu deeltijds aan haar doctoraat en is deeltijds assistent bij de vakgroep als anesthesist.

Promotoren: prof. dr. Stijn Schauvliege (UGent), dr. Maarten Haspeslagh (UGent) en dr. Stefaan Bouchez (OLV Ziekenhuis Campus Aalst)

Openbare verdediging: 2028

Tandheelkunde

Evaluating and improving equine endodontic techniques.
Szabolcs Korsós

Met gespecialiseerde beeldvormingstechnieken kijken we in de tandwortels van het paard en bestuderen de anatomie in detail. Met die beeldvorming vergelijken we ook verschillende manieren om een behandeling van de wortelkanalen uit te voeren bij paarden, zowel bij gezonde als bij zieke tanden.

Szabi studeerde in 2019 af als dierenarts optie paard aan de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Nu is hij deel van de Equine Dental Team. Naast het voeren van onderzoek staat hij ook in voor tandonderzoek en behandeling bij paarden.

Hij is ook mede-oprichter van FØG - Øutrageous Veterinary Equipment and Tools waar hij meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de diergeneeskunde.

Promotor: prof. dr. Lieven Vlaminck

Openbare verdediging: 2025

Oogheelkunde

Pharmacological and clinical exploration of topical eye medication in the horse.
Eline Vercruysse   (DVM, Dipl ECVO, Phd student)

We onderzoeken de werking van Gabapentine bij hoornvliesaandoeningen bij paarden. Origineel is Gabapentine ontwikkeld tegen epilepsie waarbij het overprikkelde zenuwen tot rust brengt.

Dit medicijn is ook werkzaam bij neurogene pijn. We vermoeden en onderzoeken de invloed op de overprikkelde zenuwen ter hoogte van het oog bij een hoornvliesaandoening bij het paard.

Eline werd master in de Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent in 2016. Aansluitend genoot ze een internship bij de vakgroep Heelkunde.

Na 5 jaar intensieve opleiding Oogheelkunde aan de Universiteit van Luik slaagde zij voor haar praktisch en theoretisch eindexamen en behaalde in juni 2023 de titel van Europees Specialist in de Oftalmologie.

Eline werkt momenteel deeltijds aan haar doctoraat en is ook assistent op de vakgroep Heelkunde, Orthopedie en Anesthesie van de Grote Huisdieren én op de vakgroep Kleine Huisdieren dienst Oogheelkunde in Merelbeke.

Promotoren: prof. dr. Ann Martens, prof. dr. Lieven Vlaminck en prof. dr. Siska Croubels

Openbare verdediging: 2028