Onderzoek Tandheelkunde

In het onderzoek binnen de veterinaire tandheelkunde focussen wij ons op twee diersoorten, het paard en de New-World Camelids (llama en alpaca).

Paard

Bij paarden willen we met tandheelkundig onderzoek inzicht krijgen in de ontwikkeling van bepaalde afwijkingen. Met dit onderzoek proberen we betere strategieën te vinden om tandproblemen zowel te voorkomen als te genezen.

Thema’s

  • Welke impact heeft het verwijderen van een maaltand op de positie en de gezondheid van het gebit?
  • Wat zijn de oorsprong en het belang van kleine barsten in het kauwvlak van maaltanden?
  • Welke risicofactoren spelen een rol bij het ontstaan van bit-gerelateerde verwondingen in de paardenmond?
  • Hoe efficiënt zijn verschillende inwendige tandtechnieken voor het schoonmaken van weefselkanalen?
  • De anatomie van de wortelkanalen (apicale delta) van maaltanden
  • Welke langetermijnresultaten vinden we in de ‘UGent Dental Team chirurgische behandelingstechniek’ voor sinusinfecties, veroorzaakt door een tandwortel-abces.

New-World Camelids

Van New-World Camelids – zoals llama’s en alpaca’s – weten we wereldwijd nog bitter weinig over gebitsproblemen, of ze voorkomen, hoe ze te diagnosticeren of te behandelen.

Het onderzoek dat we aan onze vakgroep doen, is dan ook baanbrekend en vernieuwend voor deze diersoort. Ook hier verrichten we op verschillende deelaspecten onderzoek.

Thema’s

  • Hoe vaak komen tandproblemen voor bij New-World Camelids? (prevalentie)
  • Een diagnose stellen van tandziekten met een camera in de mond, radiografie en/of een CT-scan
  • Onderzoek naar risicofactoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van bepaalde gebitsproblemen
  • Weefsels in kaart brengen van zowel gezonde als door infectie aangetaste maaltanden