Heeft u een hond met een portosystemische shunt of andere leveraandoening? Info voor dierenartsen.

Momenteel lopen er verschillende studies aan de faculteit diergeneeskunde. Voor deze studies zijn we op zoek naar honden met portosystemische shunts. Patiënten die deelnemen worden intensief opgevolgd door een team van specialisten en met behulp van deze studies willen we de behandeling en opvolging van toekomstige patiënten met portosystemische shunts optimaliseren. Alle uitslagen van de verschillende onderzoeken zullen naar u gestuurd worden, en u kan ons steeds contacteren voor extra vragen om zo de behandeling en opvolging van de patiënten te optimaliseren

Voor deze studies zoeken we honden die verdacht worden van, of gediagnostiseerd worden met, een portosystemische shunt waarbij nog geen medicamenteuze therapie werd ingesteld.


Meer info voor dierenartsen:

Optimaliseren van medicamenteuze ondersteuning van honden met extrahepatische portosystemische shunt


Terug naar introductie

leveraandoeningen2