Pieter Pauwels

Gastprofessor
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Pieter Pauwels heeft een masterdiploma (2008) en doctoraatsdiploma (2012) in de ingenieurswetenschappen optie architectuur, beiden behaald aan de UGent. Hij voert onderzoek naar het gebruik van informatietechnologie (IT) in het ontwerp- en bouwproces. In dit onderzoek focust hij in het bijzonder op het gebruik van Building Information Modelling (BIM) toepassingen, technologieën uit het Semantisch Web, en Linked Data. Hij is betrokken in een reeks industriegerichte onderzoeksprojecten rond deze onderwerpen in de bouwsector: het gebruik van BIM voor bestaande gebouwen (koppeling met laserscanning, geografische informatiesystemen, puntenwolken), beheer en ontsluiting van bouwproductinformatie, en beheer van infrastructuurdata (vooral België en Nederland). Hij is ook zeer sterk betrokken bij internationale standaardisatie-initiatieven, met name als voorzitter van de Linked Data Working Group (LDWG) in buildingSMART International (bSI), en als voorzitter van de Linked Building Data Community Group (LBD) in the World Wide Web Consortium (W3C). 

Als docent is hij actief in de opleiding Ingenieurswetenschappen-Architectuur (vakken: Digitale Ontwerptechnieken 1 en 3; Informatiebeheer voor Bouwprojecten) en in UGain (de postacademische opleiding Building Information Modelling). Tot slot is hij promotor van verschillende masterproeven en doctoraatsonderzoeken aan de UGent rond bovenstaande onderwerpen.

Onderzoeksprojecten Pieter Pauwels