ifcOWL

Verschillende procedures werden reeds voorgesteld om EXPRESS data schemas te converteren naar OWL ontologieën. Die procedures richtten zich specifiek op IFC, de uitwisselingsstandaard voor gebouwdata, en resulteerden in verschillende ifcOWL-versies.

In dit project wordt gewerkt naar één gemeenschappelijke conversieprocedure en dito ifcOWL ontologie die op zijn minst kan functioneren als referentie. In dit project is deze conversieprocedure uitgewerkt en geïmplementeerd, met een specifieke focus op IFC. Complementair aan de EXPRESS-to-OWL convertor is een overeenkomstige IFC-to-RDF convertor geïmplementeerd, zodat er momenteel gedetailleerde RDF grafen kunnen gegenereerd worden voor 3D gebouwinformatiemodellen (BIM).

Deze grafen kunnen gebruikt worden voor complexe reasoning en query procedures, wat een belangrijke verbetering kan betekenen voor het controleren van gebouwprestaties en bouwregelgevingen. Resultaten van dit project zijn als standaard voorgesteld aan BuildingSMART.

Project info

Onderzoeksgroep: Digitale Ontwerptechnieken
Startdatum: 01-01-2014
Onderzoeker: Pieter Pauwels