Digitale Ontwerptechnieken

De onderzoekseenheid Digitale Ontwerptechnieken (DOT) groepeert alle onderzoeks- en lesactiviteiten rond het gebruik van digitale technieken in de architectuur. In deze groep wordt onderzoek gedaan naar de nieuwste modelleertools, software, en hardware die van praktisch nut kan zijn in het ontwerpen, bouwen, beheren en analyseren van gebouwen. We onderscheiden vijf onderzoekslijnen:

 

  • Parametrisch en generatief ontwerp: Het genereren en beheersen van complexe geometrie wordt toegepast in ontwerpsituaties.
  • Rapid prototyping: Het gebruik van rapid prototyping door de architect wordt onderzocht in verschillende cases. Het gaat hierbij om 3D printing, computer-aided manufacturing (CAM), laser cutting, fotogrammetrie, laserscanning, en andere specifieke technieken die ontwerpers kunnen aanwenden in hun opdrachten.
  • Building Information Modelling (BIM): De inzetbaarheid van Building Information Modelling (BIM) in de bouwpraktijk wordt actief nagestreefd. Nieuwe voorstellen en technieken worden onderzocht in de richting van BIM-standaardisatie en wijde toepasbaarheid in de bouwsector.
  • Linked Building Data: Actief onderzoek wordt gedaan naar de uitwisseling van data tussen bouwpartners (architect, ingenieur, aannemer, bouwheer) aan de hand van webtechnologieën (Big Data, Linked Data, Semantic Web, Internet of Things). Dergelijke technologieën zijn relevant voor de ontwerper, maar zeker ook voor aannemer en facility manager.
  • Digital architectural history: Een breed digitaal instrumentarium wordt ingezet binnen architectuurhistorisch onderzoek. 4D modellen, augmented reality, informatiebeheer en visualisatie zijn enkele van de technieken om nieuwe inzichten te verwerven in specifieke historische vraagstukken binnen een multidisciplinaire context.

Onderzoeksprojecten

Gerelateerde inhoud