Architectuurtentoonstellingen in ‘Vlaanderen’, 1983-2010

'Homeward, Contemporary Architecture in Flanders', Antwerp, deSingel, 1999-2000

'Homeward, Contemporary Architecture in Flanders', Antwerp, deSingel, 1999-2000

In België werd nooit een nationaal architectuurmuseum of -centrum opgericht, maar tekent zich vanaf de late jaren 70, en zeker vanaf midden jaren 80 wel een diffuus landschap van kleine en middelgrote platformen - organisaties en tentoonstellingsplekken - af die architectuur tentoonstellen. In dezelfde decennia wordt ook de Belgische staatsstructuur hertimmerd. Architectuur(cultuur)beleid wordt steeds meer een zaak van de subnationale gemeenschappen en regio's.

Dit BOF-start-onderzoeksproject brengt voor 'Vlaanderen' de architectuurtentoonstellingen, hun organisaties en toonplekken in kaart, voor de periode 1983 (start Stichting Architectuurmuseum) en 2010 (het moment waarop het VAi de hele architectuurprogrammatie in deSingel voor haar rekening neemt). In hoeverre waren architectuurtentoonstellingen een medium voor een publiek architectuurcultureel debat enerzijds, en hoe hebben ze bijgedragen tot de totstandkoming van het architectuurbeleid anderzijds?

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurcultuur en de hedendaagse conditie (ACC)
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Maarten Liefooghe, Maarten Van Den Driessche en Alice Haddad