Biographies of Buildings: Virtual Futures for our Cultural Past

In deze thematische onderzoeksgroep wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van visuele digitale tools om patronen in gebouwtransformaties terug te vinden en te documenteren. Hierbij worden in de eerste plaats monumenten beschouwd in Rome en haar satellietsteden, zoals Cumae and Satricum. Modellering zal gebeuren in twee, drie en vier dimensies, waarbij de vierde dimensie de tijdsdimensie vat.

Tijdens dit experiment wordt data uit traditionele media (opgravingen, archiefdocumenten, tekeningen, prints) omgezet in geavanceerde digitale 3D-modellen. Dit wordt gedaan in een multidisciplinaire context, met inbreng van onderzoekers en deelnemers uit zeer uiteenlopende vakgebieden.
We testen tot slot ook enkele reconstructies uit die eerder werden gemaakt voor enkele iconische gebouwen en we gaan na hoe deze werden gemodelleerd en gebruikt door verschillende sociale groepen.

Pieter Pauwels is een van de externe deelnemers aan deze thematische onderzoeksgroep in het NIAS.

Project info

Onderzoeksgroep: Digitale Ontwerptechnieken
Startdatum: 2014
Onderzoekers: Pieter Pauwels en Ronald De Meyer