Bouwknopen in de EPB-regelgeving - EP-bridge & PAThB2010

Elk gebouw heeft een groot aantal bouwknopen (bijv. muur-dak-aansluitingen) waarvan vele uniek zijn, gedetailleerd specifiek voor dat ene gebouw. Slecht ontworpen bouwknopen leiden tot koudebruggen die een grote impact kunnen hebben op het warmteverlies van goed geïsoleerde gebouwen. Deze bouwknopen moeten dus in rekening worden gebracht bij het beoordelen van de energieprestatie van gebouwen. Daarentegen is het bij de meeste bouwprojecten niet doenbaar om al deze potentiële koudebruggen te analyseren aan de hand van thermische computersimulaties.

Daarom werd een pragmatische benadering ontwikkeld om bouwknopen in rekening te brengen in de officiële rekenmethode voor de energieprestatie van gebouwen in België (EPB-bijlage VIII). De benadering bevat een nieuwe methode om de thermische kwaliteit van bouwknopen te evalueren op basis van drie eenvoudige vuistregels. Dit werd ontwikkeld in de projecten EP-bridge en PAThB2010 door WTCB, UGent, KULeuven, UCL, ULg en Sint-Lucas Architectuur.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 01-01-2009
Onderzoekers: Marc Delghust en Arnold Janssens