conSolid: een webgebaseerd ecosysteem voor verspreide gebouwdata

Sinds een aantal jaar maakt de bouwsector een digitale inhaalbeweging: met de komst van 'Building Information Management' (BIM) worden nieuwe standaarden uitgezet voor digitale ontwerptechnieken. Tegelijkertijd blijkt BIM ontoereikend voor veel thema's gerelateerd aan bestaande gebouwen: de geschiedenis van een te renoveren stuk erfgoed, de brede ruimtelijke en geografische context, documentatie van schadepatronen en hergebruik van materialen zijn onderwerpen die slechts sporadisch, en met moeite, gelinkt worden aan de informatie in een BIM-model. Hoewel vaak beschikbaar is deze informatie dikwijls verspreid over verschillende actoren en wordt ze niet gelinkt aan andere informatie over het gebouw. Vaak is dit ook onmogelijk vanwege incompatibele standaarden en formaten in verschillende (sub)disciplines.

Het conSolid project, dat gefinancierd wordt door FWO Vlaanderen, onderzoekt hoe dergelijke verspreide informatie gelinkt kan worden op een semantisch coherente manier, door het model in een Web-context te brengen. De fundamenten hiervoor worden gegeven door het Semantisch Web, open standaarden en bestaande datamodellen; de infrastructuur door het Solid ecosysteem, het nieuwe initiatief van Tim Berners-Lee, de uitvinder van het Web. Net zoals daar worden in het conSolidproject data van applicaties gescheiden: web-tools bieden dan verschillende perspectieven op wat in essentie hetzelfde model is. Deze perspectieven worden gegeven door verschillende domeinen gerelateerd aan de gebouwde omgeving; het 'gedistribueerde' model is het resultaat van vele specialisten die hun kennis delen en koppelen.

Project info

Onderzoeksgroep: Digitale Ontwerptechnieken
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Jeroen Werbrouck en Pieter Pauwels

Gerelateerde inhoud