EPB versus werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen

Hoe nauwkeurig wordt het werkelijk energiegebruik in hoogperformante woningen geschat door officiële energieprestatieberekeningen? Dit werd onderzocht in een statistische studie voor het Vlaams Energieagentschap (VEA). Data over 537 huizen werd onderzocht: data uit de officiële EPB-database over de gebouw- en installatiekenmerken en energieprestatieniveaus, het werkelijk energiegebruik volgens de energiedistributeurs en data uit bewonersenquêtes rond gebruikersgedrag en socio-demografische kenmerken.

Het werkelijk en het berekend energiegebruik waren sterk gecorreleerd, maar het energiegebruik voor verwarming was voor de meeste woningen overschat en de afwijking varieerde sterk van woning tot woning. De studie toonde aan dit minstens evenzeer veroorzaakt wordt door het werk van de EPB-verslaggever als door het gedrag van de bewoners. De veelal grondigere verslaggeving bij hoogperformante woningen vergroot ook kunstmatige het verschil in rating ten opzichte van standaard huizen.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2012
Onderzoekers: Marc Delghust en Arnold Janssens