Gekoppelde gebouwdata

Het Linked Building Data onderzoeksproject is een gemeenschappelijke internationale inspanning die voortkomt uit een aantal formele en informele samenwerkingen rond het gebruik en de impact van ‘linked data’ technologieën voor architectuur en constructie. Het project is gekoppeld aan de LDAC workshop-reeks en het neemt officieel vorm aan als een open ‘W3C Community Group’.

De LBD-groep brengt internationale experten samen die actief zijn met gebouwinformatiemodellering (BIM) én Web of Data technologieën. De groep definieert use cases en bijhorende vereisten voor de effectieve toepassing van deze technologieën overheen de levenscycli van gebouwen. De beoogde doelgroep zijn industriële organisaties en overheidsinstanties die intensief data gebruiken uit BIM-modelleeromgevingen in combinatie met andere datasets (sensordata, GIS-data, materiaaldata, …), gezien zij het meest winnen uit data-integratie.

Project info

Onderzoeksgroep: Digital Ontwerptechnieken
Startdatum: 01-01-2014
Onderzoeker: Pieter Pauwels