Na-isolatie van bestaande spouwmuren (IWT TETRA-project)

Na-isolatie van spouwmuren kan een belangrijke bijdrage leveren om het energiegebruik in huizen te beperken. Dit komt door de beperkte complexiteit en kosten van de ingreep in vergelijking met binnen- of buitenisolatie van bestaande muren en door het grote aantal niet geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen.

Dit IWT TETRA-project onderzocht de status van de markt, de kwaliteit van de materialen en uitvoering, het energiebesparingspotentieel en de mogelijke risico’s. Het werd uitgevoerd door de Universiteit Gent (UGent) in samenwerking met het WTCB, CIR en Sint-Lucas Hogeschool-Gent. De UGent was projectleider en verantwoordelijk voor de metingen in labo (warmtegeleidbaarheid, waterabsorptie en diffusie) en in situ (heat-flux, IR-thermografie, luchtdichtheid, binnenklimaat, energiegebruik).

Verder bouwend op dit project werden nieuwe richtlijnen en een kwaliteitskader (STS 71-1) ontwikkeld die een voorwaarde werden voor nieuwe subsidies ter ondersteuning van na-isolatie van spouwmuren.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 01-11-2008
Onderzoekers: Marc Delghust, Joachim Rummens en Arnold Janssens