Renofase – Stappenplan voor een kwaliteits-volle, efficiënte renovatie

De bouwsector staat de komende jaren voor de uitdaging het bestaande woningenpark energetisch te renoveren. Het Renofase project wil het stapsgewijze energetisch renoveren van woningen aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en gestroomlijnd renovatieproject te komen. Concreet wordt gestreefd naar een duurzame aanpak van de diagnose van pathologie en het ontwerp en de uitvoering van energetische renovaties waarbij de mogelijkheid om deze ingrepen gefaseerd uit te voeren centraal staat.

Voor dit project werkt de onderzoeksgroep bouwfysica samen met het WTCB, KU Leuven, Thomas More, het Passiefhuisplatform, Bouwunie, de Vlaamse confederatie Bouw en NAV.

De onderzoeksgroep bouwfysica werkt mee aan de ontwikkeling van een diagnosetool voor de bestaande toestand en is verantwoordelijk voor laboproeven op de waterdichtheid van spouwvulling bij kleine spouwholtes. Het doel hiervan is een beter inzicht te krijgen in de risico's op waterinfiltratie en vorstschade die hiermee gepaard gaan.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 01-01-2013
Onderzoekers: Glenn De Meersman, Nathan Van Den Bossche en Arnold Janssens