Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Doctoraatsproefschrift Klaas Calle

Heel wat historische gebouwen hebben te kampen met waterinfiltratie of andere hygrothermische problemen.

De duurzaamheid, het binnenklimaat en de thermische-mechanische prestaties van historisch erfgoed hebben onder die omstandigheden zwaar te leiden. Bij renovaties en restauraties stelt men zich dan ook vaak de vraag welke duurzaamheidsimpact bepaalde ingrepen zullen hebben.

Hygrothermische simulatiemodellen (HAM) zijn een waardevolle tool om inschattingen te maken, maar vinden momenteel weinig praktijkgerichte toepassing doordat metselwerkconstructies sterk variabele eigenschappen bezitten en de simulaties hierdoor onbetrouwbare resultaten opleveren. Naast de gebruikelijke onzekerheden wat betreft klimaat, zijn er bij dit type constructies ook op component- en materiaalniveau sterke, vaak ongekende, onzekerheden.

Het eerste deel van dit onderzoek focust op het beter in kaart brengen van de variaties op hygrothermische materiaaleigenschappen en materiaalinteracties in historische metselwerkconstructies. In een tweede deel wordt op basis van diverse schadecriteria en aan de hand van sensitiviteitsanalyse op probabilistische HAM-simulaties de impact vergeleken van de gevonden realistische onzekerheden.

Om de outputs voor specifieke situaties begrijpelijk te vertalen naar de praktijk, worden beslissingsbomen gebruikt. Met zo'n boomstructuur kan preliminair, voor specifieke randcondities en een specifieke ingreep, het risico op een potentiële schadeverhoging relatief worden ingeschat.

Info

Doctorandus: Klaas Calle
Openbare verdediging: 2020-02-21
Promotor: prof. dr. ir. -architect Nathan Van Den Bossche en prof. dr. ir. -architect Arnold Janssens

Examencommissie:
prof. dr. ir. Filip De Turck (UGent, voorzitter)
prof. dr. ir. -architect Marijke Steeman (UGent, secretaris)
prof. Dr.-Ing. John Grunewald (Technische Universiteit Dresden)
ir. Roald Hayen (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium)
prof. dr. Veerle Cnudde (UGent)
prof. dr. ir. -architect Jan Belis (UGent)
prof. ir. -architect Charlotte Nys (UGent)

Gerelateerde inhoud