Stedenbouw en Erfgoedbeleid in Oostende

In opdracht van AGSO voerde Labo S een literatuurstudie uit ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Actieplan Bouwkundig Erfgoed voor de stad Oostende.

De vraagstelling die werd uitgewerkt is hoe erfgoedwaardering en stadsvernieuwing met elkaar verbonden kunnen worden in een lokaal beleid. Dit houdt twee deelvragen in. Eerst en vooral een algemene vraag: hoe zijn erfgoedzorg en stadsvernieuwing als beleidsdomeinen met eigen praktijk, instrumenten en finaliteit met elkaar te verbinden? En een fundamentelere vraag: welke criteria bepalen het (erfgoed)belang van een gebouw, site of stedenbouwkundige figuur en hoe kunnen deze belangen een beschermingsgraad en ontwikkelingsruimte bepalen voor toekomstige ontwikkelingen?

Project info

Onderzoeksgroep: Labo S
Startdatum: 2007
Onderzoekers: Pieter Uyttenhove en Maarten Liefooghe