Thermografie als graadmeter van de gebouwschil

Met thermische camera's kunnen energieprestaties snel In situ geëvalueerd worden. In een oogopslag worden de oppervlaktetemperaturen van een gebouwdeel getoond en worden warmteverliezen gevisualiseerd. Andere toepassingen zijn de detectie van vochtproblemen, het opsporen van koudebruggen en luchtlekkage en inspectie van na-isolatie.

Toch is voorzichtigheid geboden bij zowel het maken als het analyseren van de beelden. Ten eerste zijn er externe invloedsfactoren zoals de weersomstandigheden. Een verkeerde instelling van de temperatuurschaal kan ook een verkeerd beeld opleveren. Tenslotte is het onduidelijk hoe variaties in temperatuur veroorzaakt zijn door specifieke aspecten zoals isolatiekwaliteit, thermische traagheid, reflectie, etc.

Wat zijn de ideale randvoorwaarden voor thermografie op wanden, glas, bij inspectie van luchtlekkage, gevelbeschadiging, enz.? In dit onderzoek worden concrete richtlijnen opgesteld om thermografische beelden te maken en correct te analyseren.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2014
Onderzoekers: Marijke Steeman, Nathan Van Den Bossche, Sven Van De Vijver, Kim Carbonez, Katrien Maroy en Arnold Janssens