Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?Onderzoek naar een hygrothermisch betrouwbare risicoanalyse

Heel wat historische gebouwen hebben te kampen met waterinfiltratie of hygrothermische problemen. Hieronder hebben de duurzaamheid, het binnenklimaat en de thermische/mechanische prestaties van historisch erfgoed zwaar te leiden.

Momenteel is er een gebrek aan kennis om de hygrothermie van dit type massieve gevels correct te simuleren, waardoor men bij renovatie enkel vertrouwt op gekende recepten en trial-and-error.

De toepassing van HAM-simulaties heeft hier een groot potentieel, op voorwaarde dat er een goede kennis is van de randvoorwaarden. Maar bij historische muurpakketten zijn het net die input-parameters (de opbouw, de materiaalkarakteristieken, het buiten-/binnenklimaat, imperfecties, ...) die onzeker zijn. Monte Carlo simulaties kunnen deze onzekerheden kaderen, waardoor een betrouwbaar schademodel kan worden opgesteld. Dat schademodel in combinatie met een calculatie van de financiële gevolgschade zal leiden tot een betrouwbaar risicomodel.

Capillaire absorptie gevisualiseerd met X-ray radiografie

Twee stukjes baksteen met een stuk kalkmortel ertussen worden om de twee seconden onderworpen aan een radiografie met hoge energie (140 keV). Daarna wordt het droge beeld voor absorptie afgetrokken van de natte beelden, wat een duidelijk vochtfront zichtbaar maakt. De intensiteit van de X-straling die door het sample gaat, is immers afhankelijk van het vochtgehalte in het sample. Deze 2D weergave van het vochtgehalte zal helpen om inzicht te verwerven in de impact van heterogeniteit op een constructie en om vloeibaar vochttransport in HAM (Heat, Air and Moisture) simulaties te valideren.

In samenwerking met het UGCT