Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Grondige kennismaking met het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Omschrijving opleiding

De laatste jaren winnen de Europese regels inzake overheidsbegrotingen (overheidstekorten en overheidsschulden) steeds meer aan belang. Denken we maar aan het zogenaamde Six pack en Two pack uit 2011 en het Fiscal compact uit 2012/2013. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) bevat de regels op basis waarvan de nationale boekhoudingen van de Europese lidstaten moeten worden gevoerd. Op basis van deze boekhouding worden verschillende aggregaten berekend om de overheidsbegrotingen van de lidstaten op te volgen. Kortom, zonder het misschien te beseffen, hebben deze regels een directe impact op de politieke besluitvorming en ons dagelijks leven.

Naar aanleiding van de economische en financiële crisis, gevolgd door de crisis van de overheidsschulden, heeft Eurostat ook meer bevoegdheden gekregen om op regelmatige basis de kwaliteit van de gegevens die de Lidstaten meedelen en de overheidsrekeningen te controleren die volgens het ESR zijn opgemaakt.

Deze opleiding wordt opgevat als een grondige eerste kennismaking met ESR waarbij de volgende aspecten aan bod zullen komen:

  • Algemene kennismaking met ESR: oorsprong, wettelijk kader en bestaansreden, rol Eurostat, INR en bedrijfsrevisoren, organisatie van de informatieverzameling in België
  • Korte bespreking van de rekeningen van de overheid (algemene structuur, opbouw en inhoud)
  • Afbakening van de sector overheid (samenstelling consolidatiekring)
  • Waarderingsregels en aanrekeningsregels volgens ESR
  • Reconciliaties tussen de ESR-rapportering en klassieke bedrijfboekhouding
  • Special topics: belastingen, langetermijncontracten, superdividenden, adviezen INR, adviezen Eurostat, adviezen Vlaamse Adviescommissie Boekhoudinge Normen…

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus, bedrijfsrevisoren, consultants, toezichthouders en eenieder die in aanraking komt met of interesse heeft in de ESR-rapportering.

Praktische informatie

 

Als gevolg van de corona maatregelen aan de UGent kan de sessie die was gepland op 1 september 2020 niet doorgaan. Een nieuwe datum wordt later bepaald.
Plaats: Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

De deelnamekost bedraagt € 325 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Inschrijven

Het aantal deelnemers voor deze opleiding wordt per sessie beperkt tot 15.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.
Dhr. Christophe Vanhee is reeds betrokken geweest bij diverse (onderzoeks)projecten rond ESR en heeft hieromtrent al verschillende publicaties verzorgd.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met Dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of