Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Grondige kennismaking met het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Omschrijving opleiding

Het belang van en de discussie omtrent de Europese begrotingsregels (o.a. m.b.t. overheidstekorten en -schulden) is het afgelopen decennium alleen maar in belang toegenomen. Denken we maar aan het zogenaamde Six pack en Two pack uit 2011 en het Fiscal compact uit 2012/2013 en de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact n.a.v. de corona-pandemie. Deze begrotingsregels worden gemonitord middels het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR). Dit stelsel bevat de regels op basis waarvan de nationale boekhoudingen van de Europese lidstaten moeten worden gevoerd en de nationale rekeningen moeten worden opgemaakt. Op basis van deze boekhouding worden verschillende aggregaten berekend om de overheidsfinanciën van de lidstaten op te volgen. Kortom, zonder het misschien te beseffen, hebben deze regels een directe impact op de politieke besluitvorming en ons dagelijks leven. Accurate nationale rekeningen zijn dan ook een conditio sine qua non om te komen tot een gezond en duurzaam (financieel) overheidsbeleid.

Deze opleiding wordt opgevat als een grondige eerste kennismaking met het ESR waarbij de volgende aspecten aan bod zullen komen:

  • Algemene kennismaking met het ESR: oorsprong, wettelijk kader en bestaansreden, rol Eurostat, INR en bedrijfsrevisoren, organisatie van de totstandkoming van de nationale rekeningen in België
  • Korte bespreking van de rekeningen van de overheid (algemene structuur, opbouw en inhoud)
  • Afbakening van de sector overheid (samenstelling consolidatiekring)
  • Waarderingsregels en aanrekeningsregels volgens ESR
  • Reconciliaties tussen de ESR-rapportering en klassieke ondernemingsboekhouding
  • Special topics: belastingen, langetermijncontracten, superdividenden, adviezen INR, adviezen Eurostat, adviezen Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen…

 

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus en andere entiteiten die onder het toepassingsgebied van het ESR vallen. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot ieder die op een of andere manier in aanraking komt met het ESR zoals bijv. toezichthoudende instanties (bedrijfsrevisoren, medewerkers Rekenhof, Inspectie van Financiën, ...) of interesse heeft in de ESR-rapportering (onderzoekers, medewerkers studiediensten, ...).

Praktische informatie 

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.