Financieel management in vzw's en stichtingen

Financieel management in vzw's en stichtingen voor niet-financiële specialisten

Omschrijving opleiding

De vzw-wetgeving heeft voor verenigingen en stichtingen een wettelijk kader gecreëerd omeen modern resultaatsgericht financieel management uit te werken. De boekhoudkundige verplichtingen die op verenigingen rusten en de eventuele tussenkomst van een commissaris bevatten de fundamenten om diverse financiële managementtechnieken uit de ondernemingswereld en de publieke sector over te nemen en te verfijnen. Echter, een regelgeving op zich volstaat niet. Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, is er binnen de vzw-sector nood aan een verdere professionalisering op financieel vlak. Want hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk is een op lange termijn leefbare vzw/stichting een financieel gezonde vzw/stichting.

Veel leidinggevenden komen in het kader van hun dagdagelijkse activiteiten uiteindelijk in aanraking met de financiën van hun organisatie. Bij het uitwerken van nieuwe initiatieven moeten veelal budgetten worden opgemaakt ter interne verantwoording (is het financieel haalbaar?), maar ook ter externe verantwoording (ten behoeve van de subsidiërende overheden). Ook bij de afwikkeling van projecten vragen subsidiërende overheden steeds meer financiële afrekeningen op, meer en meer ook gekoppeld aan de inhoudelijke verantwoording. Ook de bestuurders van verenigingen en stichtingen mogen het belang van de financiële cijfers niet onderschatten. Uiteindelijk zijn zij het die de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen en openbaar maken van de jaarrekening en moeten zij de continuïteit van de organisatie waarborgen.

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding bent u in staat om, met de nodige kennis van zaken, de financiële huishouding van uw organisatie beter op te volgen en deze naar de toekomst toe verder uit te werken.

 

Programma

Dag 1 Wetgevend kader en bespreking jaarrekening

Na enkele korte beschouwingen rond het begrip financieel management en resultaatsgericht financieel management, staat tijdens de eerste opleidingsdag  vooral het kunnen lezen/begrijpen van de uit de boekhouding voortvloeiende rapportering centraal. Hierbij wordt praktisch stilgestaan bij het wetgevend kader en de jaarrekening.

Wetgevend kader:

 • Wat houdt de wetgeving in?
 • Welke verplichtingen legt de wetgeving op (Wanneer moet jaarrekening worden neergelegd? Wat indien dit niet gebeurt?)?
 • Wat is het verschil tussen een vereenvoudigde boekhouding en een dubbele boekhouding?
 • ...

Inzicht in de jaarrekening

 • De belangrijkste rubrieken van deze jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) zullen worden besproken.
 • Enkele belangrijke evenwichtscriteria zullen worden besproken die kunnen gebruikt worden om de financiële gezondheid van een vzw/stichting in te schatten en op te volgen. Deze zullen, in de mate van het mogelijke, tijdens de opleiding ook op de eigen organisatie toegepast worden.

 

Dag 2 Financiële analyse en budgettering

Voortbouwend op de eerste opleidingsdag wordt tijdens deze tweede dag de nadruk gelegd op het begrijp resultaatgericht financiële management en waarbij dieper zal worden ingegaan op het budgetteringsproces en het voeren van een analytische boekhouding .

 

Budgettering:

 • Wat is budgettering?
 • Waarom moet men budgetteren?
 • Hoe moet men praktisch budgetteren? Aan de hand van een gevallenstudie zal aangetoond worden dat ‘het budget’ niet bestaat, maar dat men dit proces vanuit verschillende standpunten moet benaderen.

 

Analytische boekhouding:

 • Hoe ziet een analytische boekhouding eruit?
 • Problematiek m.b.t. de keuze van verdeelsleutels.

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van verenigingen en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met het financiële reilen en zijlen binnen vzw’s/stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende overheden zullen naar aanleiding van deze opleiding een beter zicht hebben op het financiële gebeuren in verenigingen en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen financiële voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

De 2-daagse opleiding vindt plaats op donderdag 10 en donderdag 17 september 2020 telkens van 9u tot 16u (over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch).

Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
Sint-Pietersplein 7
9000 Gent  

Om voldoende interactiviteit mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van hun vzw/stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost voor de volledige 2-daagse opleiding bedraagt € 460 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze's.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit,  Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor onder andere de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrije CLB-koepel, Socius en de School voor Social Profit en Publiek Management (SPPM) en beschikt in het kader van diverse projecten over een ruime praktijkervaring in de sector.