De financiële gezondheid van verenigingen en stichtingen

Beoordeling en opvolging van de financiële gezondheid van verenigingen en stichtingen

Omschrijving opleiding

Verenigingen en stichtingen worden in eerste instantie opgericht om bepaald maatschappelijke doelstellingen na te streven. Winst maken mag bij verenigingen en stichtingen geen doel op zich zijn. Maar koken kost geld. Hoe goed een vereniging of stichting haar maatschappelijke doelstellingen ook bereikt, haar uiteindelijk leefbaarheid (continuïteit) zal bepaald worden door haar financiën.

Tijdens deze opleiding zullen aan de deelnemers een aantal technieken en een uitgebreide set van paramaters en ratio’s worden aangereikt die hen in staat moeten stellen de algemene financiële toestand van hun instelling beter te kunnen inschatten zowel op korte als lange termijn.

Vooreerst zullen enkele klassieke technieken (bv. kasstroomanalyse, horizontale analyse, verticale analyse), parameters (bv. cash flow, EBITDA, nettobedrijfskapitaal, autofinancieringsmarge, …) en ratio’s (liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’, …) worden besproken zoals deze ook gekend zijn in ondernemingswereld. De beoordeling van de financiële toestand van een vereniging of stichting verschilt echter in bepaalde opzichten fundamenteel van ondernemingen. Daarom worden er bij de bespreking van deze technieken bepaalde kanttekeningen gemaakt omtrent hun toepasbaarheid/interpretatie in een vzw/stichting.

Daarnaast besteedt de opleiding aandacht voor een aantal parameters en ratio’s die specifiek zijn voor verenigingen en stichtingen (bv. subsidieafhankelijkheid) en wordt ingegaan op het thema reservevorming.

Tijdens de opleiding zal de nodige tijd worden voorzien om de deelnemers toe te laten deze technieken, knipperlichten en ratio’s toe te passen en te interpreteren voor hun eigen organisatie.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van verenigingen en stichtingen betrokken bij het algemeen beleid van de vereniging of stichting. Om deze opleiding te volgens is een basiskennis van het boekhouden en de jaarrekening vereist.

Praktische informatie

Deze opleiding vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020 van 9u tot 16u (over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch). 
Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

Om voldoende interactiviteit mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van hun vzw/stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost bedraagt € 260 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en heeft ondertussen in het kader van diverse projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.