Interne controle

Omschrijving opleiding

Er gaat bijna geen week voorbij of er verschijnt in de media wel een of ander bericht waaruit af te leiden valt dat het intern controlesysteem van een non-profit of overheidsinstelling niet naar behoren heeft gefunctioneerd, of slechter nog, er bleek geen intern controlesysteem te bestaan. De penningmeester/financieel directeur/boekhouder die met de kas is gaan lopen, bestuurders die hun boekje te buiten gaan door onverantwoorde risico's te nemen, verzekeringen die niet werden afgesloten, voormalige personeelsleden die nog steeds een loon krijgen, enz., het zijn allen de uitwassen van een gebrekkig intern controlesysteem.

Tijdens deze opleiding wordt, vertrekkende vanuit een algemeen theoretisch (COSO) kader en geïnspireerd op een aantal praktijkcases, een algemene methodiek aangereikt voor de opzet en evaluatie van het intern controlesysteem van organisaties met een focus op non-profit en overheidsinstellingen. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is een intern controlesysteem, wat is het belang ervan en wat zijn de belangrijkste interne (financiële) controledoelstellingen?
  • Beoordeling van de controleomgeving
  • Risico-inschatting en opstellen van een risicomatrix
  • Implementatie van controlemaatregelen
  • Belang van informatie en communicatie
  • Belang van monitoring en sturing
  • Detectie en preventie van fraude

Na afloop van deze opleiding zal u over een algemeen raamwerk beschikken waarbinnen u uw eigen interne controlesysteem kan uitbouwen binnen uw organisatie. Via intervisie zal u ook een zicht hebben op welke interne controle topics er in andere organisaties actueel zijn en hoe bij hen bepaalde aspecten werden aangepakt.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, algemene en financiële directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) en toezichthoudende instanties uit de publieke en non-profitsector.

 

Praktische informatie

Een nieuwe datum voor deze opleiding wordt later bepaald.

 

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
Sint-Pietersplein 7
9000 Gent

 

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximumaantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 295 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft reeds meegewerkt aan diverse projecten rond dit onderwerp en heeft hieromtrent ook reeds diverse opleidingen georganiseerd.