De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Grondige kennismaking met de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Omschrijving opleiding

In de ondernemingswereld is het harmoniseringproces op het gebied van financiële rapportering al een tijdje aan de gang. Door middel van een set van standaarden, de International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), wil men komen tot internationaal erkende rapporteringstandaarden. Binnen de overheidsector komt langzaam maar zeker een gelijkaardig proces op gang en dit op initiatief van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). De IPSASB heeft zich tot doel gesteld om, middels International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), standaardzetters/wetgevers te assisteren bij het opstellen van nieuwe standaarden/wetgeving rond boekhouding en financiële rapportering.

Ondertussen hebben belangrijke internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de NAVO, de Verenigde Naties, Interpol beslist om volledig over te stappen naar de IPSAS. De Europese Commissie is zelf ongetwijfeld van plan om de IPSAS op te leggen aan alle 28 Europese Lidstaten. Bepaalde landen zoals Zwitserland, Spanje en Litouwen passen deze standaarden ook reeds to voor bepaald van hun overheden. Ook bij Belgische overheden begint het bestaan van de IPSAS langzaam maar zeker verspreid te raken. Zo past de Vlaamse overheid bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten rond de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor lokale en provinciale overheden de IPSAS toe.

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Algemene kennismaking met de IPSAS: Wat zijn de IPSAS? Hoe komen ze tot stand? Zijn ze afdwingbaar? Welke standaarden zijn er en welke zijn in ontwikkeling? Welke zijn de voor- en nadelen van de IPSAS?
  • Bespreking in detail van enkele in een overheidscontext belangrijke IPSAS
  • Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. de eventuele toepassing van de IPSAS door de Europese lidstaten (EPSAS)

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus i.h.b. Vlaamse lokale en provinciale overheden, consultants en eenieder met interesse voor de internationale ontwikkelingen op het gebied van publiek sector accounting.

Praktische informatie

Een nieuwe datum voor deze opleiding wordt later bepaald.
Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

De deelnamekost bedraagt € 320 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Het aantal deelnemers voor deze opleiding wordt per sessie beperkt tot 15.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is reeds betrokken geweest bij diverse (onderzoeks)projecten rond de IPSAS, heeft hieromtrent al verschillende  nationale en internationale publicaties en heeft gelijkaardige opleiding verzorgt in binnen- en buitenland.