De jaarrekening van vzw's en stichtingen

Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw's en stichtingen

Omschrijving opleiding

In verenigingen en stichtingen wordt de jaarrekening langzaam maar zeker een vertrouwd begrip. Meer en meer wordt het ook gebruikt als een (financieel) managementinstrument. Toch is het voor velen nog een abstract begrip en wordt de jaarrekening vaak goedgekeurd zonder kennis van zaken bij de betrokkenen. Vaak wordt het nog te veel vereenzelvigd met de jaarrekening van een onderneming terwijl er toch een aantal fundamentele verschillen zijn tussen beiden.

Tijdens deze opleiding worden aan de hand van het gestandaardiseerd volledig (VOL) en verkort (VKT) model van de jaarrekening, zoals opgelegd door de Nationale Bank van België (Afdeling Balanscentrale), de verschillende onderdelen van de jaarrekening in detail besproken. Concreet zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • de elementen die toelaten de vereniging/stichting te identificeren;
  • de verschillende rubrieken van de balans;
  • de verschillende rubrieken van de resultatenrekening;
  • de resultaatverwerking;
  • de verschillende toelichtingen bij de balans en resultatenrekening;
  • de verschillende rubrieken van de sociale balans;
  • de samenvatting van de waarderingsregels;
  • het verslag van de commissaris
  • de opgave van de bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt
  • het jaarverslag

Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het inzicht in de techniek, de kennis van het specifieke vakjargon en de interpretatie van de jaarrekening.  

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van verenigingen en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met de jaarrekening van een vzw’s/stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende overheden zullen naar aanleiding van deze opleiding een beter zicht hebben op de inhoud van de jaarrekening van vzw’s en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen boekhoudkundige voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

Deze opleiding vindt plaats op dinsdag 8 september 2020 van 9u tot 16u (’s middags wordt voorzien in een broodjeslunch).
Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de jaarrekening van hun vzw/stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost bedraagt € 260 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en heeft ondertussen in het kader van diverse projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.