Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen

Omschrijving opleiding

Met de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) heeft de wetgever het boekhoudkundig kader voor lokale en provinciale besturen gemoderniseerd. Niet alleen sluiten de nieuwe boekhoudkundige bepalingen nauwer aan bij het ondernemingsboekhouden, maar werd bij de uitwerking ervan ook rekening gehouden met internationale verplichtingen en standaarden.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het boekhoudkundige luik van BBC. Concreet zullen enkele complexe en minder evidente, maar voor lokale en provinciale besturen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen worden behandeld in de budgettaire en algemene boekhouding. Enkele, niet-limitatieve, voorbeelden van topics die aan bod zullen komen zijn:

  • Boeking van herwaarderingen;
  • Boekingen van diverse schenkingen, legaten en (investerings)subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Boekhoudkundige verwerking van leasings;
  • Boeking van voorzieningen;
  • Boeking van bestemde fondsen;
  • Boekhoudkundige verwerking van erfgoederen;
  • Boekhoudkundige verwerking van interne facturaties;
  • Boekhoudkundige verwerking waarborgregelingen;
  • Boekhoudkundige verwerking responsabiliseringsbijdrage;

Omdat de nieuwe BBC niet noodzakelijk een passend antwoord heeft voor alle problemen/vragen, zal tijdens deze opleiding ook de nadruk liggen op ervaringsuitwisseling en het distilleren van zogenaamde ‘best practices’ met betrekking tot een aantal praktische vragen/problemen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot zowel de financiële verantwoordelijken (financieel beheerders, financieel directeurs) en medewerkers van de financiële afdeling van lokale en provinciale besturen (gemeenten/OCMW’s/provincies/AGB’s/APB’s/OCMW-verenigingen) die dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding, als naar de medewerkers van de toezichtshoudende overheden die betrokken zijn bij het toezicht en de externe (financiële) audit/toezicht op de lokale en provinciale besturen.

 

Praktische informatie

De datum van de volgende sessie voor deze opleiding wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 260 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van het deel Boekhoudpraktijk van Lokaal Financieel Management (Politeia) en de syllabus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ voor de Provinciale Bestuursscholen (Politeia) en was nauw betrokken bij de voorbereiding van de BBC-boekhoudwetgeving.