Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen

Omschrijving opleiding

Met de beleids- en beheerscyclus (BBC) heeft de wetgever het boekhoudkundig kader voor lokale en provinciale besturen gemoderniseerd. Niet alleen sluiten de boekhoudkundige bepalingen nauwer aan bij het ondernemingsboekhouden, er werd bij de uitwerking ervan ook rekening gehouden met internationale verplichtingen en standaarden.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het boekhoudkundige luik van de BBC. Concreet zullen enkele complexe en minder evidente, maar voor lokale en provinciale besturen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen worden behandeld en hun repercussies voor de budgettaire en algemene boekhouding. Enkele, niet-limitatieve, voorbeelden van topics die aan bod zullen komen zijn:

  • Boeking van herwaarderingen;
  • Boekingen van diverse schenkingen, legaten en (investerings)subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Boekhoudkundige verwerking van leasings;
  • Boeking van voorzieningen;
  • Boeking van een ruil van materiële vaste activa;
  • Boekhoudkundige verwerking van erfgoederen;
  • Boekhoudkundige verwerking van interne facturaties en facturering tussen gemeente en ocmw;
  • Boekhoudkundige verwerking waarborgregelingen en onbeschikbare gelden;

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun bestuur aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent worden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de financiële verantwoordelijken (financieel directeurs) en medewerkers van de financiële afdeling van lokale en provinciale besturen (gemeenten/OCMW’s/provincies/AGB’s/APB’s/OCMW-verenigingen) die dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding. Ook voor de medewerkers van de toezichthoudende/subsidiërende overheden en externe adviseurs van lokale en provinciale besturen kan deze opleiding een meerwaarde zijn.

 

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.