Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen

Omschrijving opleiding

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden de jaarrekeningrechtelijke en boekhoudkundige bepalingen voor vzw’s en stichtingen in grote mate op één lijn gebracht met deze voor vennootschappen. Desalniettemin werden in het WVV enkele specifieke bepalingen opgenomen voor vzw’s en stichtingen om rekening te houden met hun specifieke activiteiten, transacties en gebeurtenissen.. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) besteedt in een aantal adviezen aandacht aan enkele typische boekhoudkundige problematieken in de vzw-sector.   

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op enkele van deze minder evidente, maar voor verenigingen en stichtingen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden van topics die zeker aan bod zullen komen zijn:

  • Boekingen van schenkingen, legaten en subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Het aanleggen van bestemde fondsen (waarvoor en wanneer kan dit);
  • Het boeken van herwaarderingsmeerwaarden (wanneer kan dit);
  • Boeking van een vermogensportefeuille (onder de geldbeleggingen of de financiële vaste activa);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Verbonden entiteiten (wat verstaat men hieronder en welke relaties moeten tot uiting worden gebracht in de boekhouding);

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun organisatie aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent woorden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken van verenigingen en stichtingen en medewerkers van boekhoudkantoren die betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding van verenigingen en stichtingen en/of de jaarlijkse afsluiting ervan. Ook voor medewerkers van toezichthoudende instanties (bv. subsidiërende overheden en bedrijfsrevisoren) kan deze opleiding aangewezen zijn. Voor het volgen van deze opleiding is enige boekhoudkundige voorkennis vereist.

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.