Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen

Omschrijving opleiding

Met de hervorming van de vzw-wet in 2002 heeft de wetgever voor de grotere verenigingen en stichtingen de verplichting opgelegd om een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te maken die in grote mate geïnspireerd is op de gemeenrechtelijke boekhoudwetgeving van ondernemingen. Omdat verenigingen en stichtingen in de praktijk geconfronteerd worden met activiteiten, transacties en gebeurtenissen waarop het gemeenrechtelijk boekhoudrecht voor ondernemingen geen passend antwoord heeft, werden deze boekhoudkundige bepalingen specifiek voor de verenigingen en stichtingen verder uitgewerkt in het KB van 19 december 2003. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) is zich hiervan bewust en heeft in een aantal adviezen al aandacht besteed aan enkele van deze problematieken in de vzw-sector.   

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op enkele van deze minder evidente, maar voor verenigingen en stichtingen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden van topics die zeker aan bod zullen komen zijn:

  • Boekingen van schenkingen, legaten en subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Het aanleggen van bestemde fondsen (waarvoor en wanneer kan dit);
  • Het boeken van herwaarderingsmeerwaarden (wanneer kan dit);
  • Boeking van een vermogensportefeuille (onder de geldbeleggingen of de financiële vaste activa);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Verbonden entiteiten (wat verstaat men hieronder en welke relaties moeten tot uiting worden gebracht in de boekhouding);
  • Hoe kan de boekhouding gebruikt worden als een instrument voor subsidieoptimalisatie (i.p.v. de fiscale optimalisatie bij ondernemingen);

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken van verenigingen en stichtingen en medewerkers van boekhoudkantoren die betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding van verenigingen en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is enige boekhoudkundige voorkennis vereist.

Praktische informatie

De datum van de volgende sessie voor deze opleiding wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 

Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van hun vzw/stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost bedraagt € 260 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en heeft ondertussen in het kader van diverse (onderwijs)projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.