Meten en beheersen van overhead

Omschrijving opleiding

Overhead is een gevoelig onderwerp zowel in de private, publieke als non-profit sector. Vaak heeft het een negatieve bijklank en wordt het gepercipieerd als overbodige kosten die nooit laag genoeg kunnen zijn. Over de waarde en het nut ervan wordt zelden gesproken. Omwille van deze gevoeligheid en hun maatschappelijke functie, maken non-profit instellingen uit bepaalde sectoren (bv. NGO’s) van tijd tot tijd cijfers openbaar omtrent hun overhead en dit ter legitimering van hun werking. Maar waar geeft men het eigenlijk over? Hoe komt men tot deze cijfers? Vaak wordt een eigen invulling gegeven aan het begrip overhead en de concrete berekening ervan. Hierdoor is ‘benchmarking’ vaak onmogelijk . Ook de diverse subsidiërende overheden hanteren elk hun eigen definitie van overhead.

Tijdens deze opleiding van een halve dag wordt een methodiek aangereikt om de overhead op een uniforme manier in kaart te brengen en te analyseren. Hierbij zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • Bespreken van enkele internationale studies m.b.t. overhead en het meten ervan
  • Afbakening van het begrip overhead (overheadkosten versus overheadlaten; generieke versus sectorspecifieke overheadkosten)
  • Het meten van overhead aan de hand van een overheadmeetinstrument vertrekkende vanuit de jaarrekening
  • Berekening van overheadratio’s (bv. “passthrough rate”)
  • Verklaring overheadratio’s aan de hand van verklarende factor (bv. grootteorde van de instelling)

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken, als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

 

Praktische informatie

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen. Van zodra er voldoende (minimum 8) geïnteresseerden zijn, zal een nieuwe sessie van deze opleiding worden ingepland en kenbaar gemaakt. Diegenen die zich vooraf inschrijven, kunnen zich prioritair definitief inschrijven voor deze opleiding. Voor zover de omstandigheden het toelaten, zal deze opleiding on campus georganiseerd worden.
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnemers wordt gevraagd om, in de mate van het mogelijke, de proef- en saldibalans van hun organisatie mee te brengen die als uitgangspunt zal gebruikt worden voor het meten van de overhead.

Voorinschrijven

De deelnamekost bedraagt € 130,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie en koffiepauze.

Na ontvangst en verwerking van uw voorinschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn krijgt u van Christophe Vanhee melding van de datum van de opleiding, en wordt u gevraagd om definitief in te schrijven.

Na ontvangst en verwerking van uw definitieve inschrijving sturen wij u opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van diverse publicaties in het vakdomein accounting, auditing en financieel management in de publieke en non-profit sector en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in deze sectoren.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.