Meten en beheersen van overhead

Omschrijving opleiding

Overhead is een gevoelig onderwerp zowel in de private, publieke als non-profit sector. Vaak heeft het een negatieve bijklank en wordt het gepercipieerd als overbodige kosten die nooit laag genoeg kunnen zijn. Over de waarde en het nut ervan wordt zelden gesproken. Omwille van deze gevoeligheid en hun maatschappelijke functie, maken non-profit instellingen uit bepaalde sectoren (bv. NGO’s) van tijd tot tijd cijfers openbaar omtrent hun overhead en dit ter legitimering van hun werking. Maar waar geeft men het eigenlijk over? Hoe komst men tot deze cijfers? Vaak wordt door deze instellingen aan het begrip overhead en de concrete berekening ervan een eigen invulling gegeven waardoor ‘benchmarking’ onmogelijk wordt. Ook de diverse subsidiërende overheden hanteren elk hun eigen definitie van overhead.

Tijdens deze opleiding wordt aan de deelnemers een methodiek aangereikt om de overhead op een uniforme manier in kaart te brengen en te analyseren. Hierbij zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • Bespreken van enkele internationale studies m.b.t. overhead en het meten ervan
  • Afbakening van het begrip overhead
  • Het meten van overhead aan de hand van een overheadmeetinstrument vertrekkende vanuit de jaarrekening
  • Berekening van overheadratio’s (bv. “passthrough rate”)
  • Verklaring overheadratio’s aan de hand van verklarende factor (bv. grootteorde van de instelling)

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken, als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere medewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

 

Praktische informatie

De volgende datum voor deze opleiding wordt later bekendgemaakt. Indien u verwittigd wil worden, dan kunt u een mailtje sturen naar
Plaats: Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
  Sint-Pietersplein 7
  9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnemers wordt gevraagd om, in de mate van het mogelijke, de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld van hun vzw/stichting mee te brengen die als uitgangspunt zal gebruikt worden voor het meten van de overhead.

De deelnamekost bedraagt € 105 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van diverse publicaties in het vakdomein en heeft ondertussen in het kader van diverse projecten een ruime ervaring opgebouwd in de publieke en vzw-sector.