Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden

2 daagse opleiding: Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden
(audit sampling)

Omschrijving opleiding

Van diverse controle-actoren, zowel interne als externe (auditoren, inspecteurs, verificateurs, controllers, …), wordt vaak verwacht dat zij een deskundig oordeel uitspreken over bepaalde staten, verrichtingen, transacties, fenomenen, databestanden, …  Vaak is de te onderzoeken populatie (bestanden zoals bv. afrekeningen belastingplichtigen, aangesloten leden, verantwoordingsstukken, werkstaten, facturen, enz.) te groot om alles aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Alles onderzoeken is niet alleen onbegonnen werk maar is ook vanuit economisch standpunt een erg inefficiënte werkwijze. Daarenboven staat de kwaliteit van de controle niet noodzakelijk in verhouding tot de hoeveelheid gecontroleerde verrichtingen. Vandaar dat een gemotiveerd oordeel vaak wordt gevormd na een volkomen controle waarbij gebruik wordt gemaakt van steekproeven.

Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt vooreerst dieper ingegaan op de noodzaak van een steekproefaanpak, wordt een overzicht gegeven van de diverse soorten steekproefmethoden, de voor- en nadelen ervan, hun toepasbaarheid en de methodologie van het steekproefonderzoek (steekproefdesign).

In een tweede deel worden enkele niet-statistische steekproeftechnieken kort toegelicht zoals:

 • 80/20-methode
 • ABC-methode
 • Cycle counting
 • Intentionele steekproef
 • Steekproef “zomaar”


In het vervolg van de opleiding zal aan de hand van cases uitgebreid worden stilgestaan bij de volgende statistische steekproefmethoden:

 • Attributes sampling
 • Variables sampling: klassieke technieken zoals difference estimation, mean per unit estimation, ratio estimation
 • Variables sampling: MUS sampling


Tot slot van deze opleiding wordt nog kort stilgestaan bij enkele special topics zoals:

 • Steekproefselectie en praktische problemen: at random, systematisch, cell-selection, …
 • “Mean of the means”: benadering normale verdeling in variables sampling
 • “Mean of the means”: benadering normale verdeling in attributes sampling
 • Stratificatie: wanneer, waarom en hoe
 • Missing data: wat in geval van ontbrekende gegevens
 • Coördinatie: Audit Risk Model
 • Inspection sampling: discovery sampling, acceptance sampling


Na het volgen van deze tweedaagse opleiding zullen deelnemers in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, gebruik te maken van steekproeven in hun dagdagelijkse controlewerkzaamheden.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot eenieder (interne/externe auditors, inspecteurs, verificateurs, controllers …) die in het kader zijn/haar controle- of toezichtsopdracht in aanraking komt met grote gegevensbestanden die onderzocht moeten worden en/of waarvan men de betrouwbaarheid wil toetsen.

Praktische informatie

Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent


Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot ongeveer 15.
De deelnamekost voor de volledige 2-daagse opleiding bedraagt € 495,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes.

Inschrijven

Na ontvangst en verwerking van uw voorinschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn krijgt u van Christophe Vanhee melding van de datum van de opleiding, en wordt u gevraagd om definitief in te schrijven.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij u opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Prof. dr. J. Christiaens, hoogleraar aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent en gespecialiseerd in het vakdomein accounting en auditing in de publieke en non-profitsector. Prof. dr. J. Christiaens is tevens erebedrijfsrevisor.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of