Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen

Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw’s en stichtingen


Omschrijving opleiding


Het verenigingsrecht ondergaat momenteel een grondige hervorming naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) en haar uitvoeringsbesluit. Een van de speerpunten van deze hervorming is de verdere harmonisatie van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dit uit zich o.a. in het feit dat verenigingen voortaan als ondernemingen zullen worden gekwalificeerd, voortaan ook onder het insolventierecht vallen en voor geschillen onder het toepassingsgebied van de ondernemingsrechtbank komen. Deze harmonisatie brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee op boekhoudrechterlijk vlak.
Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen aan de boekhoudregelgeving voor vzw’s en stichtingen. Daarnaast wordt ook kort ingegaan op de meeste recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen met gevolgen voor verenigingen en stichtingen.
Na deze opleiding bent u weer mee met de boekhoudkundige actualiteit voor vzw’s en stichtingen.

Voor wie?


Deze opleiding richt zich vooreerst tot diegenen die zich in een vereniging of stichting inlaten met het financiële en zakelijke beleid of met de opvolging ervan (financieel directeur, afdelingshoofd boekhouding, personeelsleden uit de boekhoudafdeling, …). Daarnaast is deze opleiding ook aanbevelingswaardig voor de beroepsbeoefenaars (erkende boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren) die mee willen zijn met de laatste ontwikkelingen op boekhoudvlak bij vzw’s en stichtingen. 

Praktische informatie

Ten gevolge van de coronamaatregelen aan de UGent kan de sessie van donderdag niet plaatsvinden. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Plaats:    Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
     Sint-Pietersplein 7,
     9000 Gent

Het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding wordt om praktische redenen beperkt tot 15.
De deelnamekost bedraagt € 130,00 euro (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie en koffiepauze.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.


Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.


De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en heeft ondertussen in het kader van diverse projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.