Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen

Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw’s en stichtingen


Omschrijving opleiding


Het boekhoud- en jaarrekeningenrecht voor vzw's en stichtingen is geen statisch gegeven maar is voortdurend in beweging.
Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen en actuele topics in het boekhoud- en jaarrekeningrecht voor vzw's en stichtingen. Vooreerst wordt nog eens kort stilgestaan bij de belangrijkste vernieuwingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op boekhoudrechterlijk en jaarrekeningrechterlijk vlak. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van, en waar nodig dieper ingegaan op, de voor vzw's en stichtingen relevante en meest recentste adviezen en individuele beslissingen inzake boekhoudrecht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (periode januari 2020 - juni 2021).
Na deze opleiding bent u weer mee met de boekhoudkundige actualiteit voor vzw’s en stichtingen.

Voor wie?


Deze opleiding richt zich vooreerst tot medewerkers van de financiële diensten van vzw's of stichtingen. Daarnaast is deze opleiding ook bedoeld voor de beroepsbeoefenaars (accountants en bedrijfsrevisoren) en medewerkers van toezichts- en subsidiërende overheden die mee willen zijn met de laatste ontwikkelingen op boekhoudvlak bij vzw’s en stichtingen. 

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.