Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen

Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw’s en stichtingen


Omschrijving opleiding


Het boekhoud- en jaarrekeningenrecht voor vzw's en stichtingen is geen statisch gegeven maar is voortdurend in beweging.
Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen en actuele topics in het boekhoud- en jaarrekeningrecht voor vzw's en stichtingen. Vooreerst wordt nog eens kort stilgestaan bij de belangrijkste vernieuwingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op boekhoudrechterlijk en jaarrekeningrechterlijk vlak. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van, en waar nodig dieper ingegaan op, de voor vzw's en stichtingen relevante en meest recentste adviezen en individuele beslissingen inzake boekhoudrecht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (periode januari 2020 - juni 2021).
Na deze opleiding bent u weer mee met de boekhoudkundige actualiteit voor vzw’s en stichtingen.

Voor wie?


Deze opleiding richt zich vooreerst tot medewerkers van de financiële diensten van vzw's of stichtingen. Daarnaast is deze opleiding ook bedoeld voor de beroepsbeoefenaars (accountants en bedrijfsrevisoren) en medewerkers van toezichts- en subsidiërende overheden die mee willen zijn met de laatste ontwikkelingen op boekhoudvlak bij vzw’s en stichtingen. 

Praktische informatie

Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.
De deelnamekost bedraagt € 130,00 euro (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging. Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be .