Grondige kennismaking met de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen

Omschrijving opleiding

Met de beleids- en beheercyclus (BBC) werd voor de Vlaamse lokale besturen een kader gecreëerd om meer en meer te evolueren naar een resultaatgericht (financieel) management. Echter, opdat dit nieuwe gedachtegoed ten volle tot zijn recht zou kunnen komen, dienen zowel de beleidsverantwoordelijken als de medewerkers van de lokale besturen het vakjargon niet beheersen en de verschillende beleidsrapporten die de BBC genereert niet kunnen lezen en interpreteren. Zo niet dan kan de BBC een belangrijk deel van zijn waarde verliezen.   

Tijdens deze opleiding wordt vooreerst kort de algemene opzet en filosofie van BBC toegelicht, waarna de opleiding verder zal opgebouwd worden rond de volgende vragen:

  • Uit welke onderdelen bestaan de wettelijke beleidsrapporten die uit de BBC voortvloeien?
  • Hoe en aan de hand van welke parameters kan men vaststellen of een gemeente financieel gezond is?
  • Waar kan men informatie terugvinden omtrent de schulden/uitgaven/investeringen/…van een bestuur?
  • Hoe kan men zien hoeveel er begroot is per beleidsdoelstelling?
  • Hoe staat een gemeente er voor in vergelijking met gelijkaardige gemeenten?  

Voor wie

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor lokale mandatarissen die zich meer vertrouwd willen maken met de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen. Daarnaast richt de opleiding zich ook tot de (nieuwe) medewerkers van verschillende diensten van lokale besturen die nog weinig vertrouwd zijn met de algemene opzet en filosofie van de BBC. Tot slot staat de opleiding ook open voor eenieder die op een of andere manier betrokken of geïnteresseerd is in het financiële en beleidsmatige gebeuren in lokale besturen (bv. medewerkers toezichthoudende en subsidiërende overheden, consultants, …).

Praktische informatie

De datum van de volgende sessie voor deze opleiding wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 Plaats:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende interactiviteit mogelijk te maken wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om de beleidsrapporten van een bestuur (digitaal) mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost bedraagt € 275 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze's.

Na ontvangst van de inschrijving wordt een bevestiging (incl. wegbeschrijving) gestuurd. Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie, worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door Dhr. Christophe Vanhee, senior wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit, Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden meegewerkt aan de totstandkoming van de BBC-regelgeving. Zo werden de evenwichtscriteria in BBC geïnspireerd op een studie waaraan hij heeft meegewerkt en heeft hij i.s.m. het Agentschap Binnenlands Bestuur de decretale boekhoudreglementering BBC getoetst en afgestemd op de International Public Sector Accounting Standards, of kortweg IPSAS. Daarenboven heeft dhr. Vanhee in het verleden reeds diverse gelijkaardige opleidingen verzorgd voor diverse instanties en verricht hij wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Een recente studie ontwikkeld in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing focuste op de financiële consolidatie bij lokale besturen.