Consumentengedrag

De onderzoeksgroep Consumentengedrag bestudeert consumenten in hun inspanningen om met de huidige maatschappelijke uitdagingen om te gaan. De onderzoeksgroep focust op duurzame consumptie, gezonde consumptie en levensstijl, en het welzijn van consumenten.

Hiertoe worden state-of-the-art onderzoeksmethoden toegepast zoals experimenteel onderzoek en neurowetenschappen om nieuwe inzichten te creëren in de 'waarom' vraag (d.i. de fundamentele onderliggende processen), de 'hoe' vraag (d.i. besluitvormingsprocessen) en de 'wanneer' vraag (d.i. de impact van de omgeving en de context op de consument.

Info voor bedrijven

Recente publicaties