Bedrijfseconomie: Fiscaliteit

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar academisch afgestudeerden die bedrijfseconomische en fiscale inzichten bundelen. Omdat dit belangrijke troeven zijn op de werkvloer kan je bij de opleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit volgen.

Het vakgebied fiscaliteit wint elke dag aan belang, niet in het minst omdat steeds meer particulieren, vennootschappen en verenigingen geconfronteerd worden met een steeds complexer wordende wetgeving. De opleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit is gericht op het uiteenrafelen en analyseren van deze complexe materie; ze integreert daartoe het juridische denkpatroon en bedrijfseconomische inzichten, in een dynamische optiek en actuele achtergrond. Na deze specialistische opleiding ben je in staat om complexe fiscale vraagstukken, zowel op nationaal als internationaal niveau, op een correct wetenschappelijke en kritische wijze te analyseren om zo tot creatieve oplossingen of antwoorden te komen. De evoluties binnen het vakgebied worden op een systematische wijze opgevolgd zodat je in staat bent om een correct en gefundeerd fiscaal advies te formuleren. Het werkveld stelt daarom steeds hogere eisen waaraan dit programma tegemoet komt. Alle vakken uit de master fiscaliteit geven aanleiding tot een vrijstelling voor het toelatingsexamen van belastingconsulent.

 

Bekijk de opname van onze presentatie over het voorbereidings- en masterprogramma Fiscaliteit.

Troeven

  1. Combineer juridische inzichten met grondige kennis van de jaarrekening en financiële analyse.
  2. De master verdiept eerder verworven kennis op bedrijfseconomisch en fiscaal vlak.
  3. Krijg veel vrijstellingen voor jouw examens bij het ITAA o.b.v. de master Fiscaliteit.
  4. De master Fiscaliteit is een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau met een praktijkgerichte invalshoek. Zo krijg je bv. les van gastprofessoren uit fiscale kantoren.
  5. Je kan de opleiding in één academiejaar afwerken als je rechtstreeks toegelaten bent tot de master of kan rekenen op vrijstellingen.
  6. De masterproef is praktijkgericht en omvat een tax game.

Programma

De opleiding Fiscaliteit bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma (maximaal 35 studiepunten) wordt verschillend ingevuld naargelang je gevolgde opleiding. In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie en bedrijfskunde op om de opleiding succesvol te doorlopen.

II. Masterprogramma

De master Bedrijfseconomie beslaat in totaliteit 60 studiepunten. De master Bedrijfseconomie - Fiscaliteit legt de klemtoon op conceptuele en fundamentele vraagstukken op nationaal en internationaal niveau. Terwijl de afstudeerrichting Fiscaliteit binnen de Handelswetenschappen zich meer richt op de fiscaliteit van kmo's met voornamelijk aandacht voor compliance.

De masterproef bestaat uit twee luiken: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema en een praktijkgerichte 'tax game', ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De 'tax game' stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Fiscaliteit.


"De combinatie van de economische focus tijdens de opleiding Handelswetenschappen en de meer juridische invalshoek bij de opleiding Fiscaliteit zorgen voor een ruimere blik tijdens het uitvoeren van mijn job. De verbredende master Fiscaliteit hielp me echt tijdens het selectieproces."

Lore Surmont, vooropleiding Handelswetenschappen (afstudeerrichting Fiscaliteit)
 "Ik koos voor deze opleiding omdat het op masterniveau was en hoefde geen voorbereidingsprogramma meer te volgen waardoor ik meteen kon starten in het masterjaar Fiscaliteit. De praktijkmensen die kwamen doceren waren verrijkend en de professoren hadden veel ervaring. Ik was bovendien niet vertrouwd met een wetboek, tijdens de master Fiscaliteit leerde ik ermee werken. Dat is een vaardigheid die ik nog vaak nodig heb."

Lisa Debue, vooropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren uit opleiding Fiscaliteit. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Voorbereidingsprogramma

Masterprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. De student dient te beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij nemen best contact op met de trajectbegeleider

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld. 

Arbeidsmarkt

infographic_salarisenquete_liggend.pngDoor de groeiende complexiteit van de fiscale wetgeving en de grote impact van de fiscaliteit zowel in de privésfeer als in het ondernemingsgebeuren, neemt de vraag naar fiscale deskundigen gestaag toe. Eenmaal afgestudeerd, bouw je een carrière uit als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of bekleed je een kaderfunctie in een (internationaal) bedrijf of bij de overheid..

Curriculum samenstellen

Op zoek naar een aantal mogelijke voorbeeldtrajecten?

Mag ik het voorbereidingsprogramma en de master combineren?

Wanneer start ik aan mijn masterproef?

Vrijstellingen

Studenten kunnen op basis van eerder behaalde credits binnen hun vooropleiding vrijstellingen aanvragen voor zowel opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma als het masterprogramma. In hun vooropleiding kunnen studenten al rekening houden met de doorstroom naar de masteropleiding Bedrijfseconomie - Fiscaliteit door hun keuzevakken af te stemmen op het desbetreffende voorbereidings- of masterprogramma.

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Bekijk onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!