Curriculum samenstellen Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie

Structuur van de opleiding

De details over het programma vind je terug in de online studiekiezer van de UGent.

Keuzevakken

In het voorbereidingsprogramma zitten geen keuzevakken.

In de master kies je voor 21 studiepunten keuzevakken uit een vastgelegde lijst. In heel uitzonderlijke gevallen kan maximaal één afwijkend keuzevak worden toegestaan (in het kader van de masterproef - positief advies promotor noodzakelijk). 

Het is mogelijk om in de vooropleiding al vakken uit het keuzepakket op te nemen. Hierdoor verkrijg je voor een aantal opleidingsonderdelen een vrijstelling in het voorbereidingsprogramma en/of het masterprogramma. 

Naast de algemene regels rond keuzevakken, dat je zeker doorneemt, gelden er nog specifieke regels voor de opleiding Bedrijfseconomie: Bedrijfseconomie

 • Het is toegestaan keuzevakken uit verschillende clusters op te nemen. 
 • Studenten mogen meer dan 21 studiepunten keuzevakken opnemen, zolang ze niet surnumerair gaan in het aantal studiepunten keuzevakken. 'Surnumerair' betekent dat je overbodige keuzevakken zou opnemen.
 • De vakken in de clusters ‘Accounting’, ‘Bedrijfsfinanciering’ en ‘Marketing en Personeelsbeleid’ (met uitzondering van HRM) worden modulair gegeven. Dit betekent dat de vakken in 6 lesweken worden gegeven (ipv 12 weken) en dat de student ook in die weken wordt beoordeeld via een examen, paper en/of groepswerk. Overweeg je een modulair vak, bekijk dan zeker goed de studiefiche van het vak. Bekijk ook altijd goed of je voldoet aan de gevraagde begincompetenties van keuzevakken en bij twijfel contacteer de lesgever (dit geldt zeker voor modulaire vakken die pas starten in november want vanaf 15 november kan je geen vakken meer uit jouw curriculum laten verwijderen). 
 • Voor de vakken ‘onderzoeksmethoden in accountancy’, onderzoeksmethoden in bedrijfsfinanciering’ en ‘onderzoeksmethoden in de marketing: marktonderzoek’ geldt dat het vak niet meer kan worden toegevoegd of verwijderd na zondag 29 september 2024.
 • Voor de vakken ‘beheerscontrole’ en ‘business marketing’ geldt dat het vak niet meer kan worden toegevoegd of verwijderd na zondag 16 februari 2025.

Masterproef

De masterproef is het slotstuk van je opleiding.

 • Wens je af te studeren op 1 academiejaar, dan raden we je ten sterkste aan reeds in de zomer op zoek te gaan naar een masterproefonderwerp.
 • Wens je af te studeren op 1,5 academiejaar, dan raden we je aan om in de zomer, en zeker voor de start van het tweede semester, op zoek te gaan naar een onderwerp.
 • Wens je af te studeren op 2 of meer academiejaren, dan ga je op zoek naar een onderwerp in de zomer voor je aan het afstudeerjaar start. 

Meer specifieke informatie en een lijst met onderwerpen vind je hier.

Voorbereidingsprogramma en master combineren

Studenten die beslissen om vakken uit twee verschillende opleidingen te combineren worden Git-studenten genoemd. Zij volgen namelijk een geïndividualiseerd traject (GIT).

Bij het samenstellen van jouw vakkenpakket dien je je te houden aan het curriculum-reglement.

De belangrijkste elementen waarmee je moet rekening houden zijn

 • Masterproef als slotstukDe masterproef is het slotstuk en mag je enkel toevoegen als je ook alle vakken hebt opgenomen, zowel alle vakken in het voorbereidingsprogramma als in je master.
 • Je wordt beperkt tot maximaal 90 studiepuntenDit betekent dus dat je het voorbereidingsprogramma en de master mag combineren in 1 academiejaar. Dit op voorwaarde dat je minimaal over een academische bachelordiploma beschikt.

Zolang je de voorwaarden in het GIT-reglement respecteert, kan je zelf beslissen hoeveel vakken je wenst op te nemen en kan je ook beslissen welke vakken je wenst op te nemen uit je master bovenop de vakken van het voorbereidingsprogramma. De curriculumcommissie heeft steeds de eindbeoordeling over jouw curriculumvoorstel.

Inschrijven voor twee opleidingen

Studenten dienen eerst in te schrijven (of een inschrijvingsaanvraag aan te maken voor niet-UGent studenten) voor het voorbereidingsprogramma. Eens ze daarvoor zijn ingeschreven kunnen ze via de knop 'inschrijven vervolgopleiding' zich ook inschrijven in de master.

Voor de twee opleidingen op exact hetzelfde moment inschrijven kan niet, de inschrijving in het voorbereidingsprogramma is namelijk de toelatingsvoorwaarde om ook in de master te kunnen inschrijven.  

Specifieke tips

 • Neem de 3 afstudeervakken (kostenberekening en -analyse, financieel management en financieel-economische actualiteit) binnen de master bij voorkeur op binnen hetzelfde academiejaar.
 • Neem geen 2 modulaire keuzevakken op binnen dezelfde 6 lesweken, dat is zeer moeilijk te combineren met de plichtvakken of andere keuzevakken die wel over 12 weken worden gegeven.

Voorbeeldtrajecten

Voorbeeld 1: je hebt al heel wat vrijstellingen in de opleiding Bedrijfseconomie: Bedrijfseconomie omwille van gelijkaardige vakken die je reeds in een vooropleiding volgde en je moet in totaal nog maar 68 studiepunten.

Je beslist om alle vakken van het voorbereidingsprogramma en de master af te leggen in één academiejaar en start tijdig met het zoeken naar een masterproefonderwerp. Je behaalt een extra diploma in één academiejaar.

Voorbeeld 2: Je hebt nog een resterend stuk van 15 studiepunten uit een vorige opleiding af te werken.

Dit academiejaar schrijf je je voor de resterende 15 studiepunten van jouw vorige opleiding + neem je alle vakken van het voorbereidingsprogramma op + en kies je voor een aantal mastervakken. In het volgende academiejaar werk je dan het resterende stuk van jouw opleiding Bedrijfseconomie: Bedrijfseconomie af.

Voorbeeld 3: Je hebt geen of weinig vrijstellingen en acht het dus moeilijk haalbaar dat je in één academiejaar het volledige voorbereidingsprogramma en de volledige master zal kunnen afwerken. Toch wil je liefst op een zo kort mogelijke tijd afstuderen.

Dit academiejaar leg je alle vakken af, dus het volledige voorbereidingsprogramma + 45 studiepunten uit de master (exclusief de masterproef). In het volgende academiejaar werk je tijdens het 1ste semester de masterproef af en combineer je dit met je zoektocht naar werk. Je studeert af in januari.

Voorbeeld 4: Je hebt geen of weinig vrijstellingen en acht het dus moeilijk haalbaar dat je in 1 academiejaar het volledige voorbereidingsprogramma en de volledige master zal kunnen afwerken. Je wenst maximaal 60 studiepunten op te nemen, maar toch op 1.5 jaar af te studeren.

Dit academiejaar leg je alle vakken van het voorbereidingsprogramma af en reeds voor 30 à 35 studiepunten vakken af uit de master (waaronder zeker alle 2de semester vakken). In het volgende academiejaar werk je tijdens het 1ste semester de masterproef af samen met de eerste semestervakken die je nog dient af te leggen.

Vrijstellingen

Indien je in het verleden reeds vakken hebt gevolgd die inhoudelijk overlappend zijn met vakken uit de opleiding Bedrijfseconomie kan je ervoor kiezen een vrijstelling aan te vragen.

 • Je kan vrijstellingen aanvragen voor vakken in het voorbereidingsprogramma en in de master.
 • Het is toegestaan vrijstellingen aan te vragen voor keuzevakken.
 • De vakken die je in het verleden reeds gevolgd hebben, moet je gevolgd hebben binnen een academische/universitaire opleiding.
 • Een vrijstelling aanvragen is nuttig als je kan aantonen dat er minimaal 90% overkomst is tussen de geziene leerstof binnen het vak/de vakken die je in het verleden gevolgd hebt en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

De aanvraagprocedure kan je hier vinden. Je vindt er ook een lijst met vaak aangevraagde vrijstellingen in het verleden ter inspiratie (deze is niet bindend).

OASIS

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Geef aan in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen. 

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende (keuze)vak niet wenst te volgen of wenst uit te stellen naar het volgende academiejaar.

Werken en studeren combineren

Als je werken en studeren wenst te combineren, is het belangrijk dat je realistisch bent.

Neem zeker de info voor werkstudenten door.

Programmawijzigingen en overgangsmaatregelen (enkel relevant voor wie in 2023-2024 in de opleiding Bedrijfseconomie zit)

Binnen het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie: Bedrijfseconomie worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De vakken ‘Economie A’ en ‘Economie B’ (samen 9 studiepunten) verdwijnen
 • Het vak ‘Economie’ (5 studiepunten) wordt toegevoegd

Studenten die waren ingeschreven in AJ 2023-2024 en hun diploma nog niet behaald hebben, stappen in AJ 2024-2025 over naar de nieuwe programmaversie.

Omwille van deze programmawijziging gelden volgende overgangsmaatregelen:

 • Studenten die reeds geslaagd of vrijgesteld waren voor ‘Economie A’ of ‘Economie B’ behouden hun credit voor dit vak en dienen het nieuwe vak ‘Economie’ niet meer af te leggen.
 • Studenten die nog niet geslaagd waren voor ‘Economie A’ of ‘Economie B’ leggen het nieuwe vak ‘Economie’ af.

Hulp nodig?

Een vraag over de inhoud van de opleiding, je traject of de samenstelling van je curriculum? Dan kan je terecht bij Laure Janssens

Een vraag over je algemene studiemethode, studieplanning? Dan kan je terecht bij Laure Janssens