Trajectbegeleiding

Wie?

Dr. Caroline Van den heede
Trajectbegeleidster
Tel: +32 9 264 80 31
Caroline.Vandenheede@UGent.be

Caroline van den Heede

Voor wie?

Alle studenten van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Iedereen die overweegt om studies in de farmacie te starten

Wat?

Waarvoor kun je bij de trajectbegeleidster terecht:
Informatie over

 • de opleiding Farmaceutische Wetenschappen
 • verdere keuzemogelijkheden (Master na Master, de specifieke lerarenopleiding, doctoraat,…)
 • studie- en studentenbegeleiding
 • het onderwijs- en examenreglement
 • het bijzonder statuut (inclusief topsportstatuut)
 • geïndividualiseerde trajecten (GIT) voor Ba-2, Ba-3, Ma-1 en Ma-2 studenten
 • studieomvangvermindering en het aanvragen van vrijstellingen, als reeds credits behaald werden tijdens een eerder gevolgde opleiding

Advies over

 • studiemethode en studieplanning (voor Ba-2 en hogere jaren)
 • het omgaan met uitstelgedrag, examenstress, faalangst, … (voor Ba- 2 en hogere jaren)
 • heroriëntering, spoorwissel (verandering van studierichting, zowel binnen als tussen faculteiten) en toekomstmogelijkheden (voor Ba-2 en hogere jaren)
  Ba-1 studenten kunnen voor dit advies terecht bij de studiebegeleiders.

Begeleiding bij het

 • indienen van vrijstellingsaanvragen
 • aanvragen van creditcontracten
 • opstellen van een realistisch geïndividualiseerd traject (GIT) voor Ba-2 studenten en hogere jaren
 • aanvragen van extra faciliteiten in het kader van het bijzonder statuut

Feedback  voor Ba-2 studenten en hogere jaren over

 • studievoortgang en studieattitude
 • studieresultaten Ba-1 studenten kunnen voor deze feedback terecht bij de studiebegeleiders

Begeleide doorverwijzing naar de

 • studiebegeleiders
 • assistenten of professoren voor vakinhoudelijke vragen
 • centrale studieadviseurs voor opleidingsoverschrijdende of ernstige leerproblemen
 • psychologen voor een ruimere psycho-sociale opvang of voor ernstige psychische problemen
 • studentenartsen voor lichamelijke en medische problemen
 • ombudsman voor het oplossen van geschillen
 • KCO voor opmerkingen i.v.m. de kwaliteit van het onderwijs

Waar?

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Harelbekestraat 72
9000 Gent
gelijkvloers, lokaal A.021 (decanaat)

Wanneer?

Dr. Caroline Van den heede
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Op afspraak
Tel: +32 9 264 80 31
Caroline.Vandenheede@UGent.be