Infodag

Onze geplande infodag op woensdag 17 maart 2021 zal wegens de coronamaatregelen niet on campus kunnen doorgaan. We vinden dit heel jammer want we hadden je graag ontmoet, maar we voorzien enkele online alternatieven op woensdagnamiddag 17 maart 2021. Meer info volgt onderaan deze site. Ondertussen kan je onze opleiding Farmaceutische Wetenschappen online ontdekken op je eigen tempo. Veel kijk- en luisterplezier!

Farmaceutische Wetenschappen: een kolfje naar jouw hand?

Voorstelling bacheloropleiding

Farmacie is de wetenschap van de farmaca of geneesmiddelen. Ze bestudeert hun structuur, fysisch-chemische eigenschappen, bereidingswijze, toedieningsvormen, werking, veiligheid en correct gebruik.

Behoren scheikunde en biologie tot je favoriete vakken? Wil je weten hoe geneesmiddelen werken? Wil je graag patiënten helpen bij ziekte en correct geneesmiddelengebruik? Zou je willen meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen? Ben je kritisch ingesteld en kun je nauwkeurig werken?

Als je de meeste van deze vragen met "ja" hebt beantwoord, dan is Bachelor Farmaceutische wetenschappen misschien wel een geschikte studierichting voor jou.

 

Presentatie van de 6 leerlijnen in de Bachelor


Inkijkexemplaren van enkele cursussen van 1e bachelor


Getuigenissen van studenten over de bachelor

Voorstelling masteropleidingen

De academische bachelor van 180 studiepunten wordt gevolgd door één van onderstaande masteropleidingen van 120 studiepunten:

 • Master in de Geneesmiddelenontwikkeling
 • Master in de Farmaceutische Zorg
 • Educatieve Master in de Gezondheidswetenschappen

 

Stage

Om de beroepstitel van Apotheker te behalen moet elke student 26 weken stage lopen in de apotheek. De stage staat geprogrammeerd in het laatste jaar van de Master in de Farmaceutische zorg en van de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling.

 

Internationale ervaring

Tijdens je eerste masterjaar kan je ervoor kiezen om de masterproef in het buitenland (vnl. Europese bestemmingen) uit te voeren. Aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen kiest ruim 30% van de studenten voor een Erasmuservaring van drie maanden (2de semester van 1ste Master).

Elk jaar nodigt de faculteit regelmatig buitenlandse sprekers uit, zodat de thuisblijvers ook kunnen proeven van internationalisering.

 

Jobs

Door de veelzijdigheid van de opleiding heeft de afgestudeerde apotheker een brede waaier aan beroepsmogelijkheden.

Download de carrièregids

Getuigenissen van alumni

 

VVereiste voorkennis

Voorkennis van chemie, fysica en biologie is aangeraden, doch geen absolute vereiste. De cursussen bouwen in sneltempo op.

Het vak Wiskunde sluit inhoudelijk aan bij het programma van de ASO-richtingen die in het laatste jaar wekelijks 4 (minimaal) tot 6 (optimaal) uur wiskunde krijgen.

Omdat je als farmaciestudent tijdens je opleiding veel uren in het lab doorbrengt, is enige handigheid wel aanbevolen.

Twijfel je of je in aanmerking komt?

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding kan je rekenen op persoonlijke studiebegeleiding via het Monitoraat.

 

Studentenraad en -vereniging

Als student ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de studentenraad STuFF en studentenvereniging GFK.

 

Veelgestelde vragen

We hebben de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen, die hierboven niet aan bod komen, opgesomd.

Hoeveel bedraagt het slaagpercentage in 1ste bachelor? Op welke locaties heb ik les? Hoeveel kost de bacheloropleiding? Hoeveel tijd moet ik wekelijks voor de studie voorzien?

Download de vragen en antwoorden

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij studeren aan de UGent.

Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Lees meer over studeren aan de UGent

Contact

 

Heb je na het doornemen van bovenstaande info nog vragen?

 

De opleiding Farmaceutische Wetenschappen organiseert 4 parallelle live chats op woensdagnamiddag 17 maart 2021 van 14u tot 16u via MS Teams. Een internetconnectie volstaat om deel te nemen via de webversie van MS Teams.

 

Ondanks het feit dat al onze informanten de meeste vragen kunnen beantwoorden, raden we toch aan om jouw specifieke vraag aan het best passende team te stellen.

Instructies voor een vlotte deelname:

 • De chatsessies verlopen via MS Teams.
 • Je hoeft niks te installeren; een goede internetconnectie volstaat.
 • Deelname verloopt online via jouw browser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge.
 • Als je op de link klikt, kies je “Doorgaan in deze browser”.
 • Geef toestemming om camera en microfoon te gebruiken.
 • Vul jouw voornaam in, zodat we je kunnen aanspreken.
 • Zet jouw camera en microfoon (voorlopig) uit als je de sessie binnenkomt!
 • Klik op “Nu deelnemen”.
 • Klik op het tekstballonnetje onderaan het scherm om de chatfunctie te activeren.
 • Je typt je vragen in de chat of je stelt ze mondeling (microfoon aan) als het niet te druk is.
 • De informanten beantwoorden mondeling jouw vragen.
 • Je kan de sessie verlaten door onderaan het scherm op het rode telefoontje te klikken.

 

1. Chat met studiebegeleiders:

Aangezien onze studiebegeleiders, Karen Saerens en Peter De Smet, de eerste bachelor studenten begeleiden bij het verwerken van de eerstejaars vakken chemie, wiskunde en fysica, kan je tijdens deze chatsessie bij hen terecht met al jouw vragen in verband met de vereiste voorkennis wiskunde, fysica en chemie. Uiteraard kunnen zij ook alle andere vragen over het eerste jaar beantwoorden. Vragen die in deze chat het best thuishoren zijn: “Wat zijn de slaagpercentages in het eerste jaar voor studenten uit een specifieke vooropleiding?”, “Hoe werkt het monitoraat?”, “Is er individuele begeleiding?”,…

>> Chat met studiebegeleiders

2. Chat met professoren:

Tijdens deze chat kan je vragen stellen aan twee lesgevers, prof. A. Crabbé en prof. V. Vanhoorne, uit de bacheloropleiding. Zij doceren allebei jaarvakken in onze bachelor. Alle vragen over onze vernieuwde bacheloropleiding, over de verschillende werkvormen en onderwijsvormen en over de wijze waarop geëvalueerd wordt, zijn hier op z'n plaats. Uiteraard kunnen zij ook vragen beantwoorden over de vele beroepsmogelijkheden als apotheker.

 >> Chat met professoren

3. Chat met voorlichtingscoördinator prof. F. De Vos en trajectbegeleider Lien Van den heede:

Zij beantwoorden alle vragen over de opleiding in het algemeen, de masters in het bijzonder (masterproef, Erasmusuitwisselingsprogramma's, de stage in de officina), de beroepsfinaliteiten en de doorstroommogelijkheden. Studenten die reeds een diploma op zak hebben en denken in aanmerking te komen voor eventuele vrijstellingen, kunnen te rade gaan bij de trajectbegeleider voor een inschatting van hun studieduur.

>> chat met trajectbegeleider en voorlichtingscoördinator

4. Chat met Farmacie studenten:

Hier kan je terecht met specifieke vragen die je graag aan de studenten zelf stelt, zoals: “Hoeveel uur per week studeer jij?”, “Heb je nog tijd voor hobby's?”, “Welke vooropleiding volgde jij en verliep de overgang ASO - universiteit vlot?”, “Krijg je veel practica?”, “Aangezien ik nauwelijks chemie laboproeven had in de humaniora, maak ik me zorgen of dit aan de universiteit wel zal lukken?, …

>> Chat met studenten

We blijven bereikbaar via het mailadres infodag.fw@ugent.be tot aan de start van het academiejaar.

Gerelateerde inhoud