Onderwijs

Alle praktische informatie omtrent de opleidingen (uurroosters, locaties waar de lessen doorgaan, examenreglement, ...) is terug te vinden op Ufora en de website van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (http://www.ugent.be/ge/nl)

Benieuwd naar de talloze mogelijkheden die een Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen op de arbeidsmarkt heeft? Lees er hier meer over. 

Overzicht opleidingen

Bachelor

  Master

  • Algemene vakken:
   Binnen het pakket dat door iedereen gevolgd wordt, krijg je enerzijds een aantal onderzoeksmethodologische vakken en anderzijds enkele specifiek theoretische vakken van lichamelijke opvoeding en sport.
   Parallel wordt het onderwijs in bewegingsvorming voortgezet en krijg je enkele nieuwe sportdisciplines voorgeschoteld.
   De klemtoon ligt nu ook meer op een methodisch-didactische vorming.
  • Afstudeerrichtingen en stage
   De vier afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een aantal specifieke vakken en een stagegedeelte dat eigen is aan elk van de vier richtingen.

   Binnen de richting Sporttraining en Coaching bestaat de mogelijkheid om je enerzijds te specialiseren in één sporttak en anderzijds om de competenties te bereiken van een algemene sportcoach. Om je de mogelijkheid te bieden in die discipline een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken, is een bepaald instapniveau vereist, zowel op praktisch als op theoretisch gebied.

   De richting Sportmanagement bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties en -clubs, gemeentelijke en privésportcentra.

   Als de recente tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid jou aanspreekt, dan is de richting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid iets voor jou. Begeleiding van specifieke doelgroepen in bewegingsactiviteiten, en fitnessbegeleiding - al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra - staan voorop.

   Als je meer voelt voor een job in het onderwijs kies je beter voor de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs.
   De richting bereidt je voor op het lesgeven, maar niet alleen in lichamelijke opvoeding. Dank zij een brede basis van biomedische wetenschappen geven veel afgestudeerden ook les in theoretische vakken als biologie, scheikunde, fysica en gezondheidsopvoeding. Deze afstudeerrichting bevat een belangrijk deel van de specifieke lerarenopleiding.
  • Minors
   Tijdens de masteropleiding kan je binnen de afstudeerrichtingen kiezen voor een minor van 30 studiepunten (voor Sportmanagement is dat 22 studiepunten). Die minor is ofwel een deel van de specifieke lerarenopleiding ofwel een wetenschappelijke en professionele verdieping in de afstudeerrichting. Voor de afstudeerrichting Sportmanagement is er ook een verdiepende minor in sportmanagement mogelijk.

   

   Lerarenopleiding

   Inhoud van de opleiding

   Basiswetenschappen

   • Functionele anatomie, Fysiologie, Weefselleer en biologie, Biomedische fysica, Biologische chemie
   • Humane Wetenschappen: Wijsbegeerte, Psychologie
   • Organisatiewetenschappen: Communicatietechnieken, Management, Marketing, Boekhouden, Ondernemerschap

   Specifieke wetenschappen

   • Motorische ontwikkeling, Motorisch leren, Motorische controle
   • Biomechanica, Bewegingsanalyse
   • Trainingsleer
   • Inspanningsfysiologie
   • Lichamelijke ontwikkeling en biometrie
   • Onderzoeksmethoden, Methodologie

   Bewegingsactiviteiten

   • Individuele bewegingsactiviteiten: zwemmen, atletiek
   • Interactieve beweginsactiviteiten: voetbal, basketbal, volleybal, handbal, badminton, tafeltennis
   • Artistieke bewegingsactiviteiten: basisdans, actuele dans, gymnastiek
   • Vormen van zelfverdediging: karate, judo, zelfverdediging
   • Openluchtactiviteiten: oriëntatieloop, ski & snowboard, windsurfen, klimmen

    

   Overzicht opleidingsonderdelen

   Een gedetaileerd overzicht van alle opleidingsonderdelen in het programma kunt u vinden op http://studiegids.ugent.be/current/NL/FACULTY/D/