Onderwijs

Alle praktische informatie omtrent de opleiding (uurroosters, locaties waar de lessen doorgaan, examenreglement, ...) is terug te vinden op Ufora en Oasis, en op de website van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Overzicht opleidingen

Bachelor

 • In de bachelor krijg je behoorlijk wat biomedische vakken en natuurwetenschappen voorgeschoteld. Een brede waaier aan menswetenschappen zorgt voor een evenwichtige opleiding. Je raakt intensief vertrouwd met de praktijk, theorie en methodiek van verschillende bewegingsactiviteiten. Per jaar omvat dat gemiddeld acht uur per week. Tijdens de eerste twee bachelorjaren gaat vooral aandacht naar de technische en tactische basisvorming in de diverse disciplines. Naast de individuele bewegingsactiviteiten (atletiek, zwemmen) zijn er ook nog interactieve (voet-, hand-, basket- en volleybal) en artistieke bewegingsactiviteiten (gymnastiek, dans). In het laatste bachelorjaar leer je die basisvaardigheden op een verantwoorde methodische en didactische manier over te brengen.
  Meer informatie over de Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

  Master

  • In de master Bewegings- en Sportwetenschappen worden de onderzoeks- en beroepscompetenties uitgediept. De onderzoekservaring mondt uit in een masterproef. Beroepscompetenties verwerf je vooral door stage te lopen. De drie afstudeerrichtingen onderscheiden zich van elkaar door een verdiepend en gespecialiseerd pakket aan vakken en twee uitgebreide stages die eigen zijn aan de gekozen afstudeerrichting.
   In Sporttraining en Coaching kan je ervoor kiezen om je enerzijds te specialiseren in één specifieke sportdiscipline om een zo hoog mogelijke graad als erkend trainer te bereiken en anderzijds om de competenties van een algemene (top)sportcoach te verwerven. De richting Sportbeleid en Sportmanagement bereidt je voor op een functie in het beleid en het beheer van sportorganisaties, zoals sportfederaties en -clubs, gemeentelijke en privésportcentra. Recent is er de tendens om meer aandacht te besteden aan fysieke activiteit en fitheid in het kader van gezondheid. Als dat je aanspreekt, dan is de richting Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid iets voor jou. De bewegingsbegeleiding van specifieke doelgroepen en fitnessbegeleiding, al dan niet uitgevoerd in fitnesscentra, staan hierin voorop.
  • Heb je ambities om in het onderwijs te werken of vormingen te geven? Wil je expert worden in het domein van de lichamelijke opvoeding en tegelijk leren hoe je jouw vakkennis overbrengt aan anderen? Wil je een beroep waar je hét verschil kan maken en jongeren of volwassenen kan begeleiden in het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden? Heb je een open, creatieve geest en zie je diversiteit als een troef en uitdaging? Dan is de Educatieve Masteropleiding in de Lichamelijke Opvoeding iets voor jou. De opleiding bereidt je niet enkel voor op lesgeven in de hogere graden van het secundair onderwijs. Het is een breed vormende opleiding die je klaarstoomt voor alle functies waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.

  Inhoud van de opleiding

  Basiswetenschappen

  • Functionele anatomie, Fysiologie, Weefselleer en Biologie, Biomedische Fysica, Biologische Chemie
  • Humane Wetenschappen: Wijsbegeerte, Psychologie
  • Organisatiewetenschappen: Communicatietechnieken, Management, Marketing, Boekhouden, Ondernemerschap

  Specifieke wetenschappen

  • Motorische ontwikkeling, Motorisch leren, Motorische controle
  • Biomechanica, Bewegingsanalyse
  • Trainingsleer
  • Inspanningsfysiologie
  • Lichamelijke ontwikkeling en biometrie
  • Onderzoeksmethoden, Methodologie

  Bewegingsactiviteiten

  • Individuele bewegingsactiviteiten: zwemmen, atletiek
  • Interactieve bewegingsactiviteiten: voetbal, basketbal, volleybal, handbal
  • Artistieke bewegingsactiviteiten: dans, gymnastiek
  • Actuele sport- en bewegingsactiviteiten: tafeltennis, ropeskipping, contact- en verdedigingssport, ...
  • Wintersportstage en natuurgebonden stage

   Snuif hier alvast de sfeer op tijdens de lessen sportpraktijk

  Arbeidsmarkt

  Traditioneel kwam je met een diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen grotendeels terecht in het onderwijs. Ondertussen is er echter een heel gamma van functies ontstaan die eigen zijn aan de steeds meer geprofessionaliseerde sportwereld en de recreatie- en vrijetijdssector. Voorbeelden daarvan zijn

  • de functie van sportfunctionaris in stedelijke en gemeentelijke sportcentra
  • beheerder van private sport- en recreatiecentra
  • lesgever/animator in vakantiecentra of grote bedrijven
  • trainer in clubs of verenigingen
  • commerciële functies binnen bedrijven die zich bezighouden met sportgerelateerde producten
  • een behoorlijk deel gaat verder in het bewegingswetenschappelijk onderzoek
  • velen vinden bovendien vlot hun weg naar het bedrijfsleven (ergonomie, commerciële functies ...)
  • ook voor functies die niet direct aansluiten bij de opleiding worden de wetenschappelijke vorming, het doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en de sociale vaardigheden van de afgestudeerde geapprecieerd. Daardoor kan die zowel individueel als in team verantwoordelijkheid opnemen en gepast communiceren in een multidisciplinaire en brede maatschappelijke samenleving.

  Brochure tewerkstellingsmogelijkheden