Over de vakgroep

Onze missie

 • Als vakgroep staan we voor excellent onderzoek om een brede kennisbasis en nieuwe inzichten te creëren in de domeinen van sport en beweging
 • We vormen studenten vanuit een degelijke wetenschappelijke basis én een sterke voeling met het werkveld tot professionals in het domein van sport en bewegen
 • We werken samen als één, nationaal en internationaal gerenommeerde vakgroep met een sportieve spirit waar alle leden zich sterk mee identificeren.
 • We garanderen aandacht voor de identiteit, meerwaarde en complementariteit van elke onderzoekseenheid en benutten actief opportuniteiten om samenwerking te versterken
 • We ambiëren een maatschappelijke impact van ons onderzoek door een goede interactie met de wereld rondom ons.

Onze visie: waar gaan we voor ?

 • Dienstverlening is een gevolg van én middel voor excellent onderzoek en onderwijs.
 • We omarmen een actieve rol om de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek uit te dragen
 • Onderzoekssamenwerkingen intern & extern
  - Samenwerking binnen de vakgroep: opmaken van onderzoeksstrategie op vakgroepniveau: kritisch reflecteren & leren van elkaar, synergieën zien en benutten, ...
  - Inzetten op internationale samenwerkingen
 • Visibiliteit & valorisatie van onderzoek
  - Strategie om visibiliteit te verhogen & onderzoeksresultaten te valoriseren
  - Vertaalslag van onderzoek naar onderwijs & maatschappij
 • Omkadering & ondersteuning van onderzoek versterken
  - Excellente onderzoeksinfrastructuur
  - Blijven gaan voor betere omkadering
  - Noodzakelijke bezetting van elke onderzoekseenheid, voldoende kritische massa & ondersteuning
  - Onderwijs optimaliseren: scherpe keuzes maken rond opleiding ifv kwaliteit, studenteninstroom, profileren master LO en Bewegingswetenschappen
 • Zelfmotivatie bevorderen voor personeel
  - Betrokkenheid & goesting
  - Ontwikkeling & levenslang leren

 

Historiek

 

 Vakgroep in de media (populaire literatuur)