Over de vakgroep

Onze missie

 • Als vakgroep staan we voor excellent onderzoek om een brede kennisbasis en nieuwe inzichten te creëren in de domeinen van sport en beweging
 • We vormen studenten vanuit een degelijke wetenschappelijke basis én een sterke voeling met het werkveld tot professionals in het domein van sport en bewegen
 • We werken samen als één, nationaal en internationaal gerenommeerde vakgroep met een sportieve spirit waar alle leden zich sterk mee identificeren.
 • We garanderen aandacht voor de identiteit, meerwaarde en complementariteit van elke onderzoekseenheid en benutten actief opportuniteiten om samenwerking te versterken
 • We ambiëren een maatschappelijke impact van ons onderzoek door een goede interactie met de wereld rondom ons.

Onze visie: waar gaan we voor ?

 • Dienstverlening is een gevolg van én middel voor excellent onderzoek en onderwijs.
 • We omarmen een actieve rol om de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek uit te dragen
 • Onderzoekssamenwerkingen intern & extern
  - Samenwerking binnen de vakgroep: opmaken van onderzoeksstrategie op vakgroepniveau: kritisch reflecteren & leren van elkaar, synergieën zien en benutten, ...
  - Inzetten op internationale samenwerkingen
 • Visibiliteit & valorisatie van onderzoek
  - Strategie om visibiliteit te verhogen & onderzoeksresultaten te valoriseren
  - Vertaalslag van onderzoek naar onderwijs & maatschappij
 • Omkadering & ondersteuning van onderzoek versterken
  - Excellente onderzoeksinfrastructuur
  - Blijven gaan voor betere omkadering
  - Noodzakelijke bezetting van elke onderzoekseenheid, voldoende kritische massa & ondersteuning
  - Onderwijs optimaliseren: scherpe keuzes maken rond opleiding in functie van kwaliteit, studenteninstroom, profileren master LO en Bewegingswetenschappen
 • Zelfmotivatie bevorderen voor personeel
  - Betrokkenheid & goesting
  - Ontwikkeling & levenslang leren

 

Historiek

Het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van de UGent (vroegere HILO) is sedert zijn oprichting in 1908 traditioneel gericht op het opleiden van leraren lichamelijke opvoeding. Door de tijdgeest van de oprichtingsperiode was de opleiding biomedisch georiënteerd. De biomedische basis is gebleven, doch werd geleidelijk aangevuld met een niet onaanzienlijke inbreng uit andere wetenschapsgebieden (sociologie, psychologie, economie, bewegingswetenschappen). Meer lezen

 Vakgroep in de media (populaire literatuur)