Bewegingsleer

Onderzoekseenheid Biomechanica en Motorische Controle van de Menselijke Beweging

Projecten    

Medewerkers    

Infrastructuur    

Publicaties    

Samenwerking


Deze onderzoekseenheid bestaat uit twee complementaire groepen die onderzoek verrichten naar het leren en uitvoeren van grootmotorische vaardigheden in het dagelijks leven en de sport.  Het uitgevoerde onderzoek beoogt een breed publiek (zowel op vlak van leeftijd als op vlak van fysieke capaciteiten) en omvat zowel laboratorium- als veldtesten.

De onderzoeksgroep voor Biomechanica van de Menselijke Beweging, onder leiding van Prof. dr. Veerle Segers, analyseert complexe bewegingen van het menselijk lichaam.  Hier wordt de combinatie gemaakt van de kinematiek (hoe bewegen we ?) en de kinetiek (waarom bewegen we zo ?).  Op deze manier wordt de samenhang tussen bewegingen en hun onderliggende krachten onderzocht. 

 
Deze metingen worden dikwijls aangevuld met elektromyografie, waardoor spieractivatie kan gemeten worden.  Dit laat ons toe om de interactie tussen het zenuwstelsel, het musculoskeletaal systeem en de omgeving beter te begrijpen. We gaan op zoek naar een antwoord op onderzoeksvragen met betrekking tot het optimaliseren van leerprocessen, (sport)prestaties en de belasting van het bewegingsapparaat.

Meer uitgebreide info over deze experimenten is terug te vinden onder 'projecten'

De onderzoeksgroep voor Motorische Controle van de Menselijke Beweging, onder leiding van Prof. dr. Matthieu Lenoir, streeft naar een beter begrip van de achterliggende processen bij de ontwikkeling en de controle van motorische vaardigheden.  Dit onderzoek omvat de gedetailleerde studie van motorische competentie om op die manier intrinsieke (persoonsgebonden) en extrinsieke (omgeving) factoren die de verschillen in motorische competentie verklaren te achterhalen. Om inzicht te verwerven in de rol van sensorische informatie tijdens motorische controle bestuderen we menselijke bewegingen en kijkgedrag tijdens de uitvoering van verschillende motorische taken met manipulatie van sensorische input.
De doelgroepen zijn voornamelijk kinderen (kinderen met obesitas, kinderen met bewegingsstoornissen, normaal ontwikkelende kinderen) en topsporters.  Onze onderzoeksresultaten worden gebruikt voor de optimalisatie van motorisch leren van complexe taken in verschillende populaties of omstandigheden (vb. fietsen bij jonge kinderen) en voor de ontwikkeling van gestructureerde talentidentificatie-instrumenten ter ondersteuning van sportclubs en -federaties.

Onze complementaire onderzoeksinfrastructuur is ingebed in een 260 m² groot laboratorium waarin driedimensionale kinematiek en kinetiek van de grootmotorische bewegingen bestudeerd kan worden zonder enige vorm van verstoring.  De gespecialiseerde meetsystemen hebben hoge ruimtelijke en temporele resoluties: 

  • Motion Capture-systemen met registratie van infrarood reflecterende markers (Qualisys Oqus en ProReflex),
  • markerloze Motion Capture met geautomatiseerde visuele analyse,
  • high speed videocamera’s,
  • registratie van grondreactiekrachten met meerdere krachtplaten (Kistler & Amti),
  • plantaire drukplaten (RSscan),
  • dubbelbandige loopband  met ingebouwde krachtmeetplaten en instelbare helling (Bertec),
  • draadloze elektromyografie (Noraxon met 16 kanalen),
  • diverse kracht-, acceleratie- en inertiële sensoren.

Gespecialiseerde software wordt gebruikt voor het modelleren en inverse dynamica uit te voeren. 

Voor onderzoek rond onderwerpen zoals anticipatie en besluitvorming kunnen we beelden op een levensgroot scherm (7 x 4 m) projecteren en registreren we de oogbeweging met contactvrije of aan het hoofd bevestigde registratiesystemen (SMI ROOD & SMI HED).  In de meeste onderzoeken worden ook morfometrische analyses uitgevoerd gaande van segmentantropometrie tot gehele lichaamssamenstelling.

 

Contact informatie

Labo Bewegingsleer
Watersportlaan 2
9000 Gent
tel. 09 264 63 27