Bewegingsleer

Biomechanica en Motorische Controle van de Menselijke Beweging

Projecten    Medewerkers    Infrastructuur    Publicaties    Samenwerking


In het laboratorium Biomechanica en Motorische Controle wordt onderzoek verricht naar hoe het menselijk lichaam beweegt, waarom het zo beweegt en hoe we de bewegingsuitvoering kunnen bijsturen of verbeteren.

  • De onderzoeksgroep voor Biomechanica van de Menselijke Beweging, onder leiding van Prof. dr. Veerle Segers, analyseert complexe bewegingen van het menselijk lichaam. Hier wordt de combinatie gemaakt van de kinematiek (hoe bewegen we?) en de kinetiek (waarom bewegen we zo?). Op deze manier wordt samenhang tussen bewegingen en hun onderliggende krachten onderzocht.
  • De onderzoeksgroep voor Motorische controle, onder leiding van Prof. dr. Matthieu Lenoir en Prof. dr. Frederik Deconinck, streeft naar een beter begrip van de onderliggende processen bij de controle, het ontwikkelen en het aanleren van motorische vaardigheden. Hiervoor richten we ons op intrinsieke (vb. lichaamssamenstelling en sensorische processen) en extrinsieke factoren (vb. omgeving). Ons onderzoek heeft een brede waaier aan toepassingen, zoals het in kaart brengen en verbeteren van motorische competentie, het aanleren van kijkgedrag in het verkeer, identificatie en ontwikkeling van (talentvolle) sporters.

Het onderzoek beoogt een breed publiek van jong tot oud, van minder getalenteerd tot topsport en omvat experimenteel labo-onderzoek als veldwerk.

 

Contact informatie

Labo Biomechanica en Motorische Controle
Watersportlaan 2
9000 Gent
tel. 09 264 63 27