Onderzoeksprojecten

 

Prof. dr. Greet Cardon

Prof. dr. Greet Cardon behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en op het identificeren van de meest effectieve manieren om fysieke activiteit te promoten in verschillende leeftijdsgroepen.

Ze is/was betrokken bij verscheidene Europese projecten (vb. ToyBox, DEDIPAC, Feel4Diabetes, Smartlife) en leidt het interdisciplinair onderzoeksconsortium 'Ghent University Research on Aging Young' (GRAY)

Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, kinderen, jeugd, preventie, vergrijzing

Prof. dr. Delfien Van Dyck

Prof. dr. Delfien Van Dyck behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat mee aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij (oudere) volwassenen, met specifieke aandacht voor het belang van bewegingsvriendelijke omgevingen (parken, buurten en het gebruik van Virtual Reality hierbinnen). Verder begeleidt ze doctoraten met betrekking tot theoriegebaseerde interventies via eHealth en mHealth ter promotie van een gezonde levensstijl bij volwassenen en een doctoraat rond het gebruik van ecological momentary assessment (EMA) om de dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij ouderen in kaart te brengen.

Ze is/was betrokken bij twee NIH projecten: de IPEN Adult en IPEN Adolescent studies.

Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij

Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij is klinisch psycholoog van opleiding en behaalde een doctoraat in de Gezondheidspsychologie. Ze is gewoon hoogleraar en staat samen met Prof. Greet Cardon aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust op de promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de determinanten en de ontwikkeling en evaluatie van interventies om gezond gedrag te promoten bij verschillende doelgroepen.

  • Ze is/was betrokken als partner of work package leader in verschillende Europese projecten, zoals Pro Children, HOPE, ALPHA, TEENAGE, HELENA, IDEFICS, ENERGY, TOY BOX, SPOTLIGHT and DEDIPAC.

Onderzoeksinteresses: eHealth, built environment, gezondheidspromotie, interventies, tailoring

Prof. dr. Sebastien Chastin

Prof. Dr. Sebastien Chastin behaalde een Bachelor of Science in Metrologie, Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en een doctoraat in Non-Lineaire Fysica. Hij werkt als professor aan de  Glasgow Caledonian University.

Zijn onderzoek focust op het menselijke bewegingsgedrag. Begrijpen waarom, wanneer en hoe mensen beslissen om al dan niet te bewegen is cruciaal om gezond bewegingsgedrag te promoten.

Momenteel is hij gastprofessor in de onderzoeksgroep met een specifieke focus op onderzoek.

Onderzoeksinteresses: 24 uur bewegingsgedrag; co-creatie van interventies ter promotie van fysieke activiteit

 

dr. Melanie Beeckman

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie; Doctoraat in de Psychologie – Universiteit Gent
Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): Melanie werkt momenteel als een postdoctoraal onderzoeker op een FWO onderzoeksproject met als centrale doelstelling om een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor ouderen ter preventie van cognitieve achteruitgang, een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven. Dit wandelprogramma zal ouderen de gelegenheid geven om hun hersenen te trainen tijdens het wandelen, waarbij verwacht wordt dat dit de neuroplasticiteit zal boosten. Het project focust zich in het bijzonder op de haalbaarheid van de cognitief verrijkte wandelinterventie en dit door het zo veel als mogelijk te matchen met de noden en voorkeuren van ouderen met behulp van co-creatie methodes zoals focusgroepen. Hiervoor was Melanie tewerkgesteld bij het Ghent Health Psychology Lab waar ze haar doctoraatsdiploma behaalde op een onderzoeksproject naar de rol van psychologische risico- en veerkrachtsfactoren bij adolescenten met chronische pijn. Naast haar werk als onderzoeker, werkt ze momenteel ook als deeltijds psycholoog in een wijkgezondheidscentrum en huisartsenpraktijk in Gent.
Onderzoeksinteresse: Active Ageing, Cognitief Functioneren, Chronische Aandoeningen (e.g., chronische pijn, neurodegeneratieve aandoeningen), Gezondheidspsychologie, Veerkracht, Preventie, Eerstelijnszorg

dr. Ruben Brondeel

Opleiding: PhD in Epidemiologie – University Pierre et Marie Curie, Paris

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Frank Witlox

Onderzoeksproject(en): Interventies in de stedelijke omgeving (bv verbreden van voetpaden) die actief transport stimuleren, hebben een sterke invloed op het niveau van regelmatige lichaamsbeweging. Maar de invloed zo'n stedelijke interventies is vaak moeilijk te evalueren, want onderzoekers hebben zelden invloed op die aspecten van de interventie die belangrijk zijn voor de evaluatie (bv de timing van de interventies). Het objectief van zijn postdoctoraat project is de invloed van stedelijke interventies op lichaamsbeweging evalueren door het gebruik van computersimulaties. Als aanvulling op traditionele evaluaties, kunnen computersimulaties belangrijke vragen beantwoorden omtrent de invloed van stedelijke interventies op het gebruik van actieve transportmiddelen, en uiteindelijk, op regelmatige fysieke activiteit. De simulatiemodellen zullen gebaseerd zijn op data verzameld in Gent, België.

Onderzoeksinteresses: Actief transport, simulatie modellen, machine learning, GPS en accelerometer data

dr. Sofie Compernolle

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – PhD in de Gezondheidswetenschappen

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Sofie focust zich binnen haar onderzoek voornamelijk op sedentair gedrag bij volwassenen en ouderen Tijdens haar doctoraat onderzocht ze de socio-ecologische determinanten van sedentair gedrag bij volwassenen. Momenteel werkt Sofie als postdoctoraal onderzoeker aan een e-health interventie ter reductie van sedentair gedrag bij ouderen.

Onderzoeksinteresses: Sedentair gedrag, ouderen, e- en mhealth interventies, self-monitoring, user engagement

dr. Ann DeSmet

Opleiding: Master in psychologie; Master in Marketing Analysis and Planning, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Ann is momenteel aangesteld als docent aan de Universiteit van Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles. Ze ondersteunt de onderzoeksgroep als onbezoldigd postdoctoraal onderzoeker. Ze voerde haar doctoraat uit op het Friendly ATTAC project waarin een serious game tegen cyberpesten bij jongeren werd ontwikkeld. Sindsdien behaalde ze een grant voor het SmartLife project (EU), waarin een exergame ontwikkeld wordt dat zich aanpast op basis van de biofeedback uit een smart T-shirt, en een FWO mandaat (Healthy Worker studie), waarin gecombineerde patronen van slaap, fysieke activiteit en sedentair gedrag worden bestudeerd bij volwassenen. Verder superviseert ze verscheidene projecten in e-&mHealth.

Onderzoeksinteresses: e-&mHealth; media psychologie; serious games; wearables; mentale gezondheidspromotie via een actieve leefstijl; micro-randomized trials; “Just-in-Time” adaptieve interventies (JITAI); Ecological Momentary Assessment (EMA)

dr. Lieze Mertens

Opleiding: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. Ilse De Bourdeaudhuij, Prof. Benedicte Deforche
Onderzoeksproject(en): Lieze heeft reeds ervaring in onderzoek naar het verband tussen de fysieke omgeving en actief transport. Haar doctoraatsonderzoek gebruikte gemanipuleerde foto’s om deze relaties te onderzoeken. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraal onderzoeksproject met als doel het identificeren van essentiële straatkarakteristieken die zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid bevorderen om actieve verplaatsingen uit te voeren door virtuele 3D wandel/fiets-omgevingen te manipuleren.
Onderzoeksinteresses: Actief transport; Fysieke omgeving; Fietsen; Micro-omgeving

 

Laurent Degroote

Opleiding: Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Supervisors: Prof. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Geert Crombez
Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Laurent richt zich op het gebruik van een e- en mHealth-interventie om fysieke activiteit in de algemene volwassen bevolking te promoten. Meer specifiek werkt hij aan de ontwikkeling en het testen van een app die gebruik maakt van zelfregulatietechnieken, zoals action planning, coping planning en self-monitoring. Deze app staat gebruikers bij tijdens het proces naar een fysiek actieve levensstijl. De context waarin mensen fysiek (in)actief gedrag vertonen speelt hierin een heel belangrijke rol. Deze wordt in dit project dan ook onderzocht en geïntegreerd in de app.
Onderzoeksinteresses: E- and mHealth, interventies, wearables, zelfregulatie

 

 

Julie Latomme

Opleiding: Master in Science in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon, Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Dr. Marieke De Craemer
Onderzoeksproject(en): Op dit moment werkt Julie aan haar FWO-gefinancierd onderzoeksproject ("Run Daddy Run") dat als doel heeft een multicomponente eHealth levensstijlinterventie voor vaders en hun kinderen te ontwikkelen en te implementeren om overgewicht en obesitas in het gezin te voorkomen. Meer specifiek beoogt de interventie de gezamenlijk (vader-kind) fysieke activiteit te verhogen en het gezamenlijk (vader-kind) TV-kijken te limiteren door middel van (inter-)actieve vader-kind sessies en een online (website) component.
Onderzoeksinteresses: overgewicht, obesitas, type 2 diabetes, preventie, interventie, fysieke activiteit, sedentair gedrag, mannen, vaders, kinderen

 

Laura Maenhout

Opleiding: Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Geert Crombez & dr. Ann DeSmet
Onderzoeksproject(en): Laura is betrokken bij het MOV-E-STAR project. Dit project heeft als doel de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen (meer bewegen, minder zitten, dagelijks een ontbijt nuttigen en voldoende slapen). Door de focus op gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagdagelijkse leven kunnen aanpakken, ondersteunt dit project het empowerment en sociale inclusie van jongeren, zonder drempels naar professionele zorg, en met grote maatschappelijke gezondheidsvoordelen als gevolg. De interventie zal bestaan uit drie geïntegreerde componenten:

  • een verhaallijn of ‘health narrative’ (Youtube filmpjes),
  • een chatbot
  • een mobiel app die zelfregulatie ondersteunt.
    Haar doctoraat zal zich richten op bijzondere doelgroepen (jongeren uit gezinnen met lagere SES) en via het "elaboration likelihood model" (ELM) zal ze centrale en perifere routes naar gedragsverandering bekijken.

Onderzoeksinteresses: Geestelijke gezondheid, jongeren, kwetsbare doelgroepen, gezonde leefstijlen, e- and mHealth, elaboration likelihood model (ELM)

Iris Maes

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting audiologie
Master in gezondheidsvoorlichting en – bevordering
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck
Onderzoeksproject(en): De eerste fase van het onderzoek van Iris zal zich richten op het identificeren van dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag. Dit zal gebeuren aan de hand van "Ecological Momentary Assessment". De doelgroep betreft oudere volwassenen (65+) en er zal voornamelijk aandacht worden gegeven aan de fysieke omgeving en de interactie met de fysieke omgeving. In een latere fase zullen er kleine experimenten plaatsvinden.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, Preventie, Interventies, Fysieke activiteit, Sedentair gedrag

 

Carmen Peuters


Opleiding: Master in Klinische en Gezondheidspsychologie – kinderen en adolescenten (KU Leuven), Master in Onderzoek in Psychologie Toegepast op Gezondheidswetenschappen – Sport- en Gezondheidspsychologie (UAB, Spanje)
Supervisors: Prof. dr. Geert Crombez, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Ann DeSmet
Onderzoeksproject(en): Carmen werkt momenteel aan het MOV-E-STAR project, een tweejarig project gefinancierd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. MOV-E-STAR heeft als doel de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagdagelijks leven kunnen aanpakken. Specifiek wordt er gefocust op meer bewegen, voldoende slapen, dagelijks ontbijten en minder zitten. Via participatieve ontwikkeling met jongeren en stakeholders wordt een programma gecreëerd bestaande uit een mobiele app, een chatbot, en een verhaallijn in de vorm van YouTube filmpjes. Dit programma zal geëvalueerd worden in een groep-RCT en via procesevaluatie vervolgens verder worden geoptimaliseerd.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, preventieve psychologie, gezonde leefstijlen, zelfregulatie, m-health, determinanten van mentaal welbevinden, stress- en emotieregulatie

Helene Schroé

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Supervisors: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Dr. Geert Crombez
Onderzoeksproject(en): Het doel van Helene haar doctoraatsproject is het evalueren van een e- en mHealth interventie ‘Mijn Actieplan 2.0’ (website en app) ter promotie van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag bij volwassenen. Helene gebruikt de zelfregulatie theorie om de deelnemers te begeleiden in het proces van gedragsverandering. Specifieker gaat Helene na welke zelfregulatie technieken nu juist de effectiviteit van de e- en mHealth interventie zullen bepalen. Verder zal ze ook het effect van de e- en mHealth interventie op gedragsverandering in een “real life” setting onderzoeken.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering; E- en mHealth; Fysieke activiteit; Sedentair gedrag; Zelfregulatie theorie

Vicky Van Stappen

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij
Onderzoeksproject(en): Het project van Vicky richt zich op de preventie van overgewicht en obesitas bij jonge kinderen en hun ouders door het verbeteren van de energiebalans gerelateerde gedragingen (nl. fysieke activiteit, zittend gedrag en gezonde voeding). Momenteel is ze betrokken binnen het Europese Feel4Diabetes-project (2014-2019) met als doel preventie van overgewicht, obesitas en diabetes type 2 in jonge kwetsbare gezinnen (gezinnen die leven binnen lage socio-economische buurten). De Feel4Diabetes-interventie focust op drie componenten (namelijk de school, buurt en gezinscomponent) om de energiebalans gerelateerde gedragingen te verbeteren binnen deze kwetsbare gezinnen.
Onderzoeksinteresses: Preventie van overgewicht, obesitas en diabetes type 2, kinderen, ouders, families, interventies, fysieke activiteit, sedentair gedrag, gezonde voeding

Arwen Vangilbergen

Opleiding: Master in de gezondheidsvoorlichting en – bevordering.
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen
Onderzoeksproject(en): Het project van Arwen richt zich op de preventie van cognitieve achteruitgang bij ouderen. Dit doet ze door een cognitief verrijkte beweeginterventie te ontwikkelen, waarbij ouderen hun hersenen kunnen trainen tijdens het wandelen. Arwen maakt voor de interventieontwikkeling gebruik van co-creatie zodat de interventie optimaal aansluit bij de noden en wensen van de ouderen. Daarnaast zal ze het effect van de ontwikkelde interventie op het cognitief en fysiek functioneren van ouderen nagaan. Voor dit project werkt ze nauw samen met collega’s van de KU Leuven.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering, ziektepreventie, fysieke activiteit, gezonde voeding, zelfdeterminatie, ouderen en dementie