Onderzoeksprojecten

 

 

Prof. dr. Greet Cardon

Prof. Dr. Greet Cardon behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep. Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en op het identificeren van de meest effectieve manieren om fysieke activiteit te promoten in verschillende leeftijdsgroepen (met een specifieke focus op kinderen en adolescenten). Ze is of was betrokken bij verscheidene Europese projecten (vb. ToyBox, DEDIPAC, Feel4Diabetes, Smartlife).
Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, kinderen, jeugd, preventie

 

 

 

 

Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij

Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij is klinisch psycholoog van opleiding en behaalde een doctoraat in de Gezondheidspsychologie. Ze is gewoon hoogleraar en staat samen met Prof. Greet Cardon aan het hoofd van de onderzoeksgroep. Haar onderzoek focust op de promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de determinanten en de ontwikkeling en evaluatie van interventies om gezond gedrag te promoten bij verschillende doelgroepen. Ze is of was betrokken als partner of work package leader in verschillende Europese projecten, zoals Pro Children, HOPE, ALPHA, TEENAGE, HELENA, IDEFICS, ENERGY, TOY BOX, SPOTLIGHT and DEDIPAC.
Onderzoeksinteresses: eHealth, built environment, gezondheidspromotie, interventies, tailoring

 

 

 

 

 

Prof. dr. Sebastien Chastin

Prof. Dr. Sebastien Chastin behaalde een Bachelor of Science in Metrologie, Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en een doctoraat in Non-Lineaire Fysica. Hij werkt als professor aan de  Glasgow Caledonian University. Zijn onderzoek focust op het menselijke bewegingsgedrag. Begrijpen waarom, wanneer en hoe mensen beslissen om al dan niet te bewegen is cruciaal om gezond bewegingsgedrag te promoten. Momenteel is hij gastprofessor in de onderzoeksgroep met een specifieke focus op onderzoek.
Onderzoeksinteresses: 24 uur bewegingsgedrag; co-creatie van interventies ter promotie van fysieke activiteit

 

 

 

 

Prof. dr. Marieke De Craemer

Prof. Dr. Marieke De Craemer behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding. Haar onderzoek focust op de promotie van een gezonde levensstijl bij kleuters (vb. ToyBox studie) en ze maakte deel uit van de European Knowledge hub on Determinants of Diet and Physical activity (DEDIPAC). Momenteel is ze gastprofessor in de onderzoeksgroep met een specifieke focus op het geven van onderwijs.
Onderzoeksinteresses: Fysieke activiteit, sedentair gedrag, kleuters, interventies

 

 

 

 

dr. Ruben Brondeel
Opleiding: PhD in Epidemiologie – University Pierre et Marie Curie, Paris
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): Interventies in de stedelijke omgeving (bv verbreden van voetpaden) die actief transport stimuleren, hebben een sterke invloed op het niveau van regelmatige lichaamsbeweging. Maar de invloed zo'n stedelijke interventies is vaak moeilijk te evalueren, want onderzoekers hebben zelden invloed op die aspecten van de interventie die belangrijk zijn voor de evaluatie (bv de timing van de interventies). Het objectief van mijn postdoctoraat project is de invloed van stedelijke interventies op lichaamsbeweging evalueren door het gebruik van computersimulaties. Als aanvulling op traditionele evaluaties, kunnen computersimulaties belangrijke vragen beantwoorden omtrent de invloed van stedelijke interventies op het gebruik van actieve transportmiddelen, en uiteindelijk, op regelmatige fysieke activiteit. De simulatiemodellen zullen gebaseerd zijn op data verzameld in Gent, België.
Onderzoeksinteresses: Actief transport, simulatie modellen, machine learning, GPS en accelerometer data


 

 

dr. Sofie Compernolle

 Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – PhD in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Promotor: Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij / Co-promotor: Prof. dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): De titel van haar doctoraat was ‘Sedentair gedrag verklaren bij volwassenen: een socio-ecologisch perspectief’. Binnen dit doctoraat bestudeerde ze de intrapersoonlijke en omgevingsfactoren die gerelateerd zijn aan sedentair gedrag bij volwassenen, ze onderzocht ook de interacties tussen eerder genoemde correlaten, en ging na wat de onderliggende rol was van sedentair gedrag in het verband met BMI. Tijdens haar doctoraat was ze betrokken bij een Europees project, genaamd SPOTLIGHT (www.spotlightproject.eu). Dit project had als doel de duurzame preventie van obesitas aan de hand van geïntegreerde strategieën. Het SPOTLIGHT project werd gefinancierd door de Europese Commissie aan de hand van het 7th Framework Programme. 
Onderzoeksinteresses: Sedentair gedrag, determinanten, fysieke omgeving, volwassenen

 

 

dr. Ann DeSmet

Opleiding: Master in psychologie; Master in Marketing Analysis and Planning; Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): Ann voerde haar doctoraat uit op het Friendly ATTAC project waarin een serious game tegen cyberpesten bij jongeren werd ontwikkeld. Sindsdien behaalde ze een grant voor het SmartLife project (EU), waarin een exergame ontwikkeld wordt dat zich aanpast op basis van de biofeedback uit een smart T-shirt, en een FWO mandaat (Healthy Worker studie), waarin gecombineerde patronen van slaap, fysieke activiteit en sedentair gedrag worden bestudeerd bij volwassenen en waarvoor een “just-in-time” adaptieve interventie op GSM zal ontwikkeld worden. Verder superviseert ze verscheidene projecten in e-&mHealth.
Onderzoeksinteresses: e-&mHealth; media psychologie; serious games; wearables; mentale gezondheidspromotie via een actieve leefstijl; micro-randomized trials; “Just-in-Time” adaptieve interventies (JITAI); Ecological Momentary Assessment (EMA)

 

 

 

dr. Lieze Mertens

Opleiding: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Gezondheidsvoorlichting en –Bevordering, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. Ilse De Bourdeaudhuij, Prof. Benedicte Deforche
Onderzoeksproject(en): Lieze Mertens heeft reeds ervaring in onderzoek naar het verband tussen de fysieke omgeving en actief transport. Haar doctoraatsonderzoek gebruikte gemanipuleerde foto’s om deze relaties te onderzoeken. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraal onderzoeksproject met als doel het identificeren van essentiële straatkarakteristieken die zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid bevorderen om actieve verplaatsingen uit te voeren door virtuele 3D wandel/fiets-omgevingen te manipuleren.
Onderzoeksinteresses: Actief transport; Fysieke omgeving; Fietsen; Micro-omgeving

 

 

 

 

dr. Jeroen Stragier

Opleiding: Master in Communicatiewetenschappen, Master in Marketing Analysis, doctoraat in de Communicatiewetenschappen
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): In zijn doctoraat onderzocht Jeroen de motivationele bijdrage van specifieke Online Fitness Community features (zelfregulatie, sociale interacties en gamification) en hun potentieel om tot gedragsverandering te komen. Momenteel exploreert hij de bevindingen van zijn doctoraat verder waarbij hij focust op fysieke activiteit en sport en het gebruik van technologie als ondersteuning (wearables, mobile apps, exergames,…). Hij is sterk betrokken bij het H2020 EU project SmartLife (‘Smart Clothing Gamification to promote Energy-related Behaviours among Adolescents’)

 

 

 

 

 

 

dr. Delfien Van Dyck

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Doctor in de Lichamelijke Opvoeding
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Delfien Van Dyck focuste zich tijdens haar doctoraat (2006-2012) op het verband tussen de fysieke omgeving, fysieke activiteit en sedentair gedrag in verschillende leeftijdsgroepen (jongeren, volwassenen, ouderen). In die context is ze ook de Belgische coördinator van de IPEN volwassenen en IPEN jongeren studies, twee internationale NIH-gefinancierde studies die het verband tussen de fysieke omgeving en gezondheid onderzoeken in 12 landen wereldwijd. Van 2012 tot 2016 heeft ze als post-doctoraal onderzoeker gewerkt rond het thema ‘determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij (recent) gepensioneerde volwassenen. Binnen dat project heeft ze een EHealth interventie uitgevoerd die als doel had om fysieke activiteit te verhogen en sedentair gedrag te verlagen bij deze doelgroep. Haar huidige onderzoek focust op het optimaliseren van fysieke omgevingen voor fysieke activiteit voor volledige populaties en op het vertalen van onderzoeksresultaten naar beleidsmaatregelen.
Onderzoeksinteresses: fysieke omgeving – (oudere) volwassenen – socio-ecologische determinanten van gezondheidsgedragingen – mediatoren en moderatoren


 

 

dr. Maïté Verloigne

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen; Doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon
Onderzoeksproject(en): Binnen haar doctoraat dat kaderde binnen het Europese ENERGY-project, focuste ze op fysieke activiteit en sedentair gedrag (prevalentie, determinanten en interventie) bij 10- tot 12-jarige kinderen. Als postdoctoraal onderzoeker heeft ze eerst een project uitgevoerd waarbij een interventie ontwikkeld en geëvalueerd werd bij adolescente meisjes gebruik makend van een participatieve aanpak.  Haar tweede en huidige project focust op de implementatie van standing desks in de klas (lagere en middelbare scholen).
Onderzoeksinteresses: Interventies –Sedentair Gedrag – Fysieke Activiteit – Participatief Onderzoek – Co-creatie - School - Jongeren

 

 

 


Laurent Degroote

Opleiding: Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Supervisors: Prof. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Geert Crombez
Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Laurent richt zich op het gebruik van een e- en mHealth-interventie om fysieke activiteit in de algemene volwassen bevolking te promoten. Meer specifiek werkt hij aan de ontwikkeling en het testen van een app die gebruik maakt van zelfregulatietechnieken, zoals action planning, coping planning en self-monitoring. Deze app staat gebruikers bij tijdens het proces naar een fysiek actieve levensstijl. De context waarin mensen fysiek (in) actief gedrag vertonen speelt hierin een heel belangrijke rol. Deze wordt in dit project dan ook onderzocht en geïntegreerd in de app.
Onderzoeksinteresses: E- and mHealth, interventies, wearables, zelfregulatie

 

 


Nele Huys

Opleiding: Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan Universiteit Gent
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon; Prof. Dr. Benedicte Deforche; Prof. Dr. Marieke De Craemer
Onderzoeksproject(en): Nele is momenteel werkzaam op het door Horizon 2020-gefinancierde Europese Feel4Diabetes-project. Het Feel4Diabetes-project heeft als doel een Europese interventie ter preventie van diabetes type 2 te ontwikkelen, implementeren en evalueren in gezinnen (lagere schoolkinderen en hun ouders) uit kwetsbare groepen. De interventie, die loopt over twee jaar (2016-2018), integreert drie verschillende componenten (buurt, school en gezin), waarbij wordt gefocust op het promoten van een gezonde levensstijl (voldoende fysieke activiteit, gezonde voeding, vermindering van sedentair gedrag) en aanpakken van metabole risicofactoren gerelateerd aan obesitas in de gezinnen.
Onderzoeksinteresses: Preventie van diabetes type 2 / fysieke activiteit / gezinnen / socio-economische verschillen

 

 

 

Julie Latomme

Opleiding: Master in Science in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon, Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Dr. Marieke De Craemer
Onderzoeksproject(en): Op dit moment werkt Julie aan haar FWO-gefinancierd onderzoeksproject ("Run Daddy Run") dat als doel heeft een multicomponente eHealth levensstijlinterventie voor vaders en hun kinderen te ontwikkelen en te implementeren om overgewicht en obesitas in het gezin te voorkomen. Meer specifiek beoogt de interventie de gezamenlijk (vader-kind) fysieke activiteit te verhogen en het gezamenlijk (vader-kind) TV-kijken te limiteren door middel van (inter-)actieve vader-kind sessies en een online (website) component.
Onderzoeksinteresses: overgewicht, obesitas, type 2 diabetes, preventie, interventie, fysieke activiteit, sedentair gedrag, mannen, vaders, kinderen

 

 

 

 

Laura Maenhout
Opleiding: Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek
Supervisors: Promotor: Prof. dr. Greet Cardon / Co-promotor: Prof. dr. Geert Crombez & dr. Ann DeSmet
Onderzoeksproject(en): Laura is betrokken bij het MOV-E-STAR project. Dit project heeft als doel de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen (meer bewegen, minder zitten, dagelijks een ontbijt nuttigen en voldoende slapen). Door de focus op gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagdagelijkse leven kunnen aanpakken, ondersteunt dit project het empowerment en sociale inclusie van jongeren, zonder drempels naar professionele zorg, en met grote maatschappelijke gezondheidsvoordelen als gevolg. De interventie zal bestaan uit drie geïntegreerde componenten: een verhaallijn of ‘health narrative’ (Youtube filmpjes), een chatbot en een mobile app die zelfregulatie ondersteunt. Haar doctoraat zal zich richten op bijzondere doelgroepen (jongeren uit gezinnen met lagere SES) en via het elaboration likelihood model (ELM) zal ze centrale en perifere routes naar gedragsverandering bekijken.
Onderzoeksinteresses: Geestelijke gezondheid, jongeren, kwetsbare doelgroepen, gezonde leefstijlen, e- and mHealth, elaboration likelihood model (ELM)

 

 

 

 

Iris Maes
Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting audiologie
Master in gezondheidsvoorlichting en –bevordering
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Delfien Van Dyck (promotoren)
Onderzoeksproject(en): De eerste fase van het onderzoek van Iris zal zich richten op het identificeren van dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag. Dit zal gebeuren aan de hand van Ecological Momentary Assessment. De doelgroep betreft oudere volwassenen (65+) en er zal voornamelijk aandacht worden gegeven aan de fysieke omgeving en de interactie met de fysieke omgeving. In een latere fase zullen er kleine experimenten plaatsvinden.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, Preventie, Interventies, Fysieke activiteit, Sedentair gedrag

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Peuters
Opleiding: Master in Klinische en Gezondheidspsychologie – kinderen en adolescenten (KU Leuven)
Master in Onderzoek in Psychologie Toegepast op Gezondheidswetenschappen – Sport- en Gezondheidspsychologie (UAB, Spanje)
Supervisors: Promotor: Prof. dr. Geert Crombez / Co-promotors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Ann DeSmet
Onderzoeksproject(en): Carmen werkt momenteel aan het MOV-E-STAR project, een tweejarig project gefinancierd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. MOV-E-STAR heeft als doel de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagdagelijks leven kunnen aanpakken. Specifiek wordt er gefocust op meer bewegen, voldoende slapen, dagelijks ontbijten en minder zitten. Via participatieve ontwikkeling met jongeren en stakeholders wordt een programma gecreëerd bestaande uit een mobiele app, een chatbot, en een verhaallijn in de vorm van YouTube filmpjes. Dit programma zal geëvalueerd worden in een groep-RCT en via procesevaluatie vervolgens verder geoptimaliseerd worden.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, preventieve psychologie, gezonde leefstijlen, zelfregulatie, m-health, determinanten van mentaal welbevinden, stress- en emotieregulatie

 

 

 

Louise Poppe

Opleiding: Master in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent
Supervisors: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij, Prof. Dr. Geert Crombez, Dr. Maïté Verloigne
Onderzoeksproject(en): Het doel van haar doctoraat is het ontwikkelen en testen van een website en mobiele applicatie (‘Mijn Actieplan 2.0’) om mensen met diabetes type 2 te helpen bij het verhogen van hun fysieke activiteit en het verminderen van hun zittijd. Mijn Actieplan 2.0 is gebaseerd op de zelf-regulatietheorie en helpt de gebruikers om hun intenties om te zetten naar specifieke acties.
Onderzoeksinteresses: e- en mHealth; Diabetes type 2; Fysieke activiteit; Sedentair gedrag; Zelf-regulatietheorie

 

 

 

 

 

Helene Schroé

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Supervisors: Promotor: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij; Co-promotor: Prof. Dr. Geert Crombez
Onderzoeksproject(en): Het doel van Helene haar doctoraatsproject is het evalueren van een e- en mHealth interventie ‘Mijn Actieplan 2.0’ (website en app) ter promotie van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag bij volwassenen. Helene gebruikt de zelfregulatie theorie om de deelnemers te begeleiden in het proces van gedragsverandering. Specifieker gaat Helene na welke zelfregulatie technieken nu juist de effectiviteit van de e- en mHealth interventie zullen bepalen. Verder zal ze ook het effect van de e- en mHealth interventie op gedragsverandering in een “real life” setting onderzoeken.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering; E- en mHealth; Fysieke activiteit; Sedentair gedrag; Zelfregulatie theorie

 

 

 

Ayla Schwarz

Opleiding: Master of Science in Toegepaste Communicatiewetenschappen – Wageningen Universiteit, Wageningen, Nederland
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon; Dr. Ann DeSmet
Onderzoeksproject(en): Tijdens haar doctoraat is Ayla betrokken aan een H2020 EU project SmartLife (‘Smart Clothing Gamification to promote Energy-related Behaviours among Adolescents’). Het doel van het project is het ontwikkelen en testen van een mobiel exergame gekoppeld aan een smart shirt om meer fysieke activiteit en minder sedentair gedrag onder jongeren te bevorderen. De intensiteit van de game activiteiten worden gestuurd door de biofeedback uit een smart shirt. Op deze manier wordt veronderstelt een meer intensieve fysieke activiteit en effectiviteit van het game te bereiken. Binnen haar doctoraat onderzoekt Ayla verschillende mechanismen van betrokkenheid in games en hoe deze kunnen bijdragen betrokkenheid in serious games onder jongeren te verhogen.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering; Serious games; Betrokkenheid; Fysieke activiteit; Jongeren

 

 

 

Vicky Van Stappen

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: promotor: Greet Cardon; Co-promotor: Ilse De Bourdeaudhuij
Onderzoeksproject(en): Het project van Vicky richt zich op de preventie van overgewicht en obesitas bij jonge kinderen en hun ouders door het verbeteren van de energiebalans gerelateerde gedragingen (namelijk fysieke activiteit, zittend gedrag en gezonde voeding). Momenteel is ze betrokken binnen het Europese Feel4Diabetes-project (2014-2019) met als doel preventie van overgewicht, obesitas en diabetes type 2 in jonge kwetsbare gezinnen (gezinnen die leven binnen lage socio-economische buurten). De Feel4Diabetes-interventie focust op drie componenten (namelijk de school, buurt en gezinscomponent) om de energiebalans gerelateerde gedragingen te verbeteren binnen deze kwetsbare gezinnen.
Onderzoeksinteresses: Preventie van overgewicht, obesitas en diabetes type 2, kinderen, ouders, families, interventies, fysieke activiteit, sedentair gedrag, gezonde voeding