Onderzoeksprojecten

 Greet Cardon.pngProf. dr. Greet Cardon

Prof. dr. Greet Cardon behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat samen met Delfien Van dyck aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en op het identificeren van de meest effectieve manieren om fysieke activiteit te promoten in verschillende leeftijdsgroepen.

Ze is/was betrokken bij verscheidene Europese projecten (vb. ToyBox, DEDIPAC, Feel4Diabetes, Smartlife), een Europees trainingsnetwerk rond co-creatie (Health Cascade) en leidt het interdisciplinair onderzoeksconsortium 'Ghent University Research on Aging Young' (GRAY).

Prof Cardon behoort sinds 2020 tot de Highly cited researchers

Onderzoeksinteresses:
fysieke activiteit, sedentair gedrag, kinderen, jeugd, preventie, gezond verouderen.

Delfien Van Dyck.pngProf. dr. Delfien Van Dyck

Prof. dr. Delfien Van Dyck behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, en een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat mee aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij (oudere) volwassenen, met specifieke aandacht voor het belang van bewegingsvriendelijke omgevingen (parken, buurten en het gebruik van Virtual Reality hierbinnen). Verder begeleidt ze doctoraten met betrekking tot theoriegebaseerde interventies via eHealth en mHealth ter promotie van een gezonde levensstijl bij volwassenen en een doctoraat rond het gebruik van ecological momentary assessment (EMA) om de dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij ouderen in kaart te brengen.

Ze is/was betrokken bij twee NIH projecten: de IPEN Adult en IPEN Adolescent studies.

Sebastien Chastin.pngProf. dr. Sebastien Chastin

Prof. Dr. Sebastien Chastin behaalde een Bachelor of Science in Metrologie, Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en een doctoraat in Non-Lineaire Fysica. Hij werkt als professor aan de  Glasgow Caledonian University en is onbezoldigd gastprofessor binnen de onderzoeksgroep.

Zijn onderzoek focust op het menselijke bewegingsgedrag. Begrijpen waarom, wanneer en hoe mensen beslissen om al dan niet te bewegen is cruciaal om gezond bewegingsgedrag te promoten.

Onderzoeksinteresses: 24 uur bewegingsgedrag; co-creatie van interventies ter promotie van fysieke activiteit 

Melanie Beeckmandr. Melanie Beeckman

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie; Doctoraat in de Psychologie – Universiteit Gent
Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): Melanie werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker op een FWO onderzoeksproject met als centrale doelstelling om een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor ouderen ter preventie van cognitieve achteruitgang, een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven. Dit wandelprogramma zal ouderen de gelegenheid geven om hun hersenen te trainen tijdens het wandelen, waarbij verwacht wordt dat dit de neuroplasticiteit zal boosten. Het project focust zich in het bijzonder op de haalbaarheid van de cognitief verrijkte wandelinterventie en dit door het zo veel als mogelijk te matchen met de noden en voorkeuren van ouderen met behulp van co-creatie methodes zoals focusgroepen.
Daarnaast is ze betrokken bij een project dat tot doel heeft om een intergenerationeel bewegingsprogramma voor grootouders en hun kleinkinderen te ontwikkelen en evalueren.
Hiervoor was Melanie tewerkgesteld bij het Ghent Health Psychology Lab waar ze haar doctoraatsdiploma behaalde op een onderzoeksproject naar de rol van psychologische risico- en veerkrachtsfactoren bij adolescenten met chronische pijn.
Naast haar werk als onderzoeker, werkt ze momenteel ook als deeltijds psycholoog in een wijkgezondheidscentrum en huisartsenpraktijk in Gent.
Onderzoeksinteresse: Active Ageing, Cognitief Functioneren, Chronische Aandoeningen (e.g., chronische pijn, neurodegeneratieve aandoeningen), Gezondheidspsychologie, Veerkracht, Preventie, Eerstelijnszorg

Sofie Compernolle.pngdr. Sofie Compernolle

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – PhD in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Sofie focust zich binnen haar onderzoek voornamelijk op sedentair gedrag bij volwassenen en ouderen Tijdens haar doctoraat onderzocht ze de socio-ecologische determinanten van sedentair gedrag bij volwassenen. Momenteel werkt Sofie als postdoctoraal onderzoeker aan een e-health interventie ter reductie van sedentair gedrag bij ouderen. Ze maakt daarbij gebruik van de realist methodology.

Onderzoeksinteresses:
Sedentair gedrag, ouderen, e- en mhealth interventies, self-monitoring, user engagement, realist methodology

Lieze Mertens.pngdr. Lieze Mertens

Opleiding: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Benedicte Deforche

Onderzoeksproject(en): Lieze heeft reeds ervaring in onderzoek naar het verband tussen de fysieke omgeving en actief transport. Haar doctoraatsonderzoek gebruikte gemanipuleerde foto’s om deze relaties te onderzoeken. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraal onderzoeksproject met als doel het identificeren van essentiële straatkarakteristieken die zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid bevorderen om actieve verplaatsingen uit te voeren door virtuele 3D wandel/fiets-omgevingen te manipuleren.

Deelnemers zullen fietsen (op een stationaire fiets) of wandelen (op een loopband) door een volledig omringde virtuele omgeving (=3D-CAVE of head-mounted-display). Deze virtuele omgeving zal gemanipuleerd worden op verschillende straatkarakteristieken. De responses op deze manipulaties zullen onderzocht worden. In dit onderzoek zal er veel aandacht gaan naar het integreren van publieke participatie (bewoners) om straten te hervormen.

Onderzoeksinteresses: a
ctief transport, fysieke omgeving, fietsen, micro-omgeving, publieke participatie 

Julie Latomme.pngdr. Julie Latomme

Opleiding: Master in Science in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent en een doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon en Dr. Tim Van Langenhove (UZ Gent)

Onderzoeksproject(en): Tussen 2017-2021 werkte Julie op haar FWO-gefinancierd onderzoeksproject "Run Daddy Run". Run Daddy Run is levensstijlinterventie die zich specifiek richt op vaders en hun kinderen (6-8 jaar). Deze werd ontwikkeld aan de hand van co-creatie: een aanpak waarbij de doelgroep (vaders) actief betrokken werden in het ontwikkelingsproces om zo aan hun noden en behoeften te kunnen voldoen. Het doel van dit project was om vaders en hun kinderen (6-8 jaar) meer samen te doen bewegen. Dit aan de hand van interactieve beweegsessies en een online (website) component om zo de mate van fysieke activiteit van zowel vader als kind te verhogen, alsook hun mate TV-kijken te limiteren, en andere uitkomsten zoals de kwaliteit van vader-kind relatie en het psychosociaal welzijn. Gezien de positieve uitkomsten van dit project, wordt dit project momenteel in breder Vlaanderen geïmplementeerd door Gezinssport Vlaanderen.

Sinds 2022 werkt Julie op een project dat als doel heeft een cognitief verrijkte interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren voor oudere volwassenen met een milde cognitieve stoornis (MCI) samen met hun kinderen. Dit intergenerationele programma zal op een co-creatieve manier ontwikkeld worden waarbij de doelgroep actief betrokken wordt in het ontwikkelingsproces van de interventie. Het doel van deze interventie is om MCI-patiënten hun fysiek, cognitief en psychosociaal welzijn te verhogen, alsook dat van hun kinderen.

Onderzoeksinteresses:
overgewicht en obesitas bij kinderen, preventie, (intergenerationele) interventies, fysieke activiteit, sedentair gedrag, cognitie, executieve functies, (oudere) volwassenen, kinderen, MCI-patënten

Sanne Stegendr. Sanne Stegen

Opleiding: Master in de Bewegingswetenschappen, PhD in de Gezondheidswetenschappen

Functie: Sanne coördineert het interdisciplinaire onderzoeksconsortium (IDC) GRAY (www.gray.be), wat staat voor Ghent University Research for Aging Young. De voornaamste doelstelling is maatschappelijke valorisatie en interdisciplinaire samenwerking over faculteitsgrenzen heen te bevorderen. Met GRAY worden de krachten gebundeld om gezond verouderen beter te begrijpen en te ondersteunen. Zo brengen we expertise samen over de biologie van veroudering, gezondheidsbevordering, gezond gedrag (bewegen, voeding, mentaal welzijn en cognitief gedrag), geriatrie, omgevingen die aanzetten tot gezond verouderen en het gebruik van adaptieve technologieën binnen het domein van ouder worden.

Sanne is gepassioneerd door mensen, gezondheid en maatschappij. De functie ‘knowledge broker’ staat haar op het lijf geschreven en ze vertoeft graag op het kruispunt waar kennisinstellingen, overheid, industrie en maatschappij samen komen.

   Marga Decraene

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie - Master in gezondheidsvoorlichting en - bevordering
Supervisors: Prof. dr. Marieke De Craemer en Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): Marga onderzoekt 24-uurs gedragingen (fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap) bij kleuters met overgewicht. Voor haar onderzoeksproject co-creëerde Marga samen met ouders van kleuters met overgewicht een interventie die gericht is op ouderschapsvaardigheden. Het doen van deze interventie is meer kleuters met overgewicht de 24-uurs bewegingsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (mei 2019) laten behalen.
In de volgende fase van haar project zal de effectiviteit van deze interventie getest worden. Om de 24-uurs gedragingen te analyseren focust Marga op Compositional Data Analysis.

Onderzoeksinteresses
: gezondheidspromotie, preventie, interventiestrategieën en - technieken, fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, overgewicht bij kleuters, 24 uur bewegingsgedrag, co-creatie 

Julie DelobelleJulie Delobelle

Opleiding: Master in biomedische wetenschappen, afstudeerrichting neurowetenschappen - Master in de gezondheidsbevordering
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Jelle Van Cauwenberg, Prof. Dr. Kristl Vonck

Onderzoeksproject(en): Julie zal onderzoeken hoe fysieke activiteit (wandelen) verhoogd kan worden bij mensen met epilepsie, door optimalisatie van de fysieke en sociale omgeving, zonder angst en stress te induceren.
In de eerste fase van haar onderzoek zullen er kwalitatieve walk-along inteviews worden afgenomen om na te gaan welke fysieke en sociale omgevingskenmerken angst en stress, en daardoor wandelen, beïnvloeden. Op basis van deze resultaten zal een tweede observationele studie gebruik maken van geo-based ecological momentary assessment (GEMA) om de tijd- en contextafhankelijkheid van determinanten van acute angst, waargenomen stress en wandelen tijdens het dagelijkse leven te onderzoeken. 
De resultaten van deze twee studies zullen gebruikt worden om de causale effecten van specifieke omgevingsfactoren op angst, stress en aantrekkelijkheid om te wandelen te evalueren in een derde, experimentele studie met behulp van virtual reality     

Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, gezondheidsbevordering, ecological momentary assessment (EMA), neurowetenschappen, epilepsie, fysieke en sociale omgeving, virtual reality

Sofie NaeyaertSofie Naeyaert

Opleiding: professionele bachelor Sociaal werk, Master in de Gezondheidsbevordering 
Supervisors: Prof. dr. Marieke De Craemer, dr. Vera Verbestel, Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksprojecten: Sofie voert onderzoek naar 24-uursgedragingen (fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap) bij kleuters met een lage sociaal-economische status (SES).
In de eerste fase van het onderzoek co-creëerde Sofie een interventie samen met ouders en leerkrachten van lage SES kleuters. De interventie heeft als doel om meer kleuters met een lage SES de 24-uursrichtlijnen van de WHO te laten behalen. Co-creatie vertrekt vanuit een bottom-up benadering waarbij de doelgroep actief betrokken wordt bij het ontwikkelen van de interventie. Het intervention mapping protocol werd gebruikt als leidraad doorheen de co-creatie.
In de tweede fase van het onderzoek zal de feasibility van de interventie getest worden in een pilootstudie. De pilootstudie is gericht naar de school-en thuiscontext en bestaat uit praatgroepjes voor ouders en klasactiviteiten voor kleuters.

Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, 24-uurs benadering, kwetsbare doelgroepen, gezondheidsbevordering, preventie, participatief onderzoek, inclusief wetenschappelijk onderzoek, interventie-ontwikkeling

Elien LebufElien Lebuf

Opleiding: Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie musculoskeletale met optie sportkinesitherapie
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Jelle Van Cauwenberg en dr. Femke De Backere

Onderzoeksproject(en): Elien legt tijdens haar doctoraat de focus op het sedentair gedrag bij oudere volwassenen. Waarom zitten ouderen zo veel? En zijn deze redenen, ook wel ‘determinanten’, veranderlijk van tijd en in de context waarin ouderen zich bevinden? Met een Ecologocial Momentary Assessment studie, waarbij er vragenlijsten worden afgenomen op meerdere momenten per dag, gedurende een langere periode, wordt er ingezoomd op deze mogelijke dynamische mechanismen en hopen we op deze manier het zitgedrag van ouderen beter in kaart te brengen om zo de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies met een focus op sedentair gedrag te optimaliseren. 

Onderzoeksinteresses: gezondheidsbevordering, sedentair gedrag, preventie, chronische aandoeningen 

Laura MaenhoutLaura Maenhout

Opleiding: Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Geert Crombez & Prof. dr. Geert Van Hove

Onderzoeksproject(en): Laura werkt aan het Move it, Move ID!-project, gefinancierd door het FWO. Dit project heeft als doel de fysieke activiteit bij jongeren met een (licht tot matig) verstandelijke beperking te bevorderen. Via co-creatie sessies met de doelgroep probeert Laura een interventie te ontwikkelen die zo nauw mogelijk aansluit bij hun noden en behoeften. De interventie zal bestaan uit de combinatie van een buddy-systeem en app. De interventie zal op haar effectiviteit getest worden via een single-case multiple  baseline design.

Onderzoeksinteresses: Fysieke activiteit, gezondheidspromotie, preventie, interventie, jongeren, jongvolwassenen, verstandelijke beperking, buddy, mHealth, single case design

Iris MaesIris Maes

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting audiologie, Master in gezondheidsvoorlichting en – bevordering
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Iris richt zich op de determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen (65+). De eerste fase van het doctoraat van Iris focust op het identificeren van de dynamiek in de psychosociale determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Dit doet ze aan de hand van Ecological Momentary Assessment (EMA). EMA is een nieuwe monitoringsstrategie die gedragingen kan beoordelen op het moment dat ze zich voordoen in hun natuurlijke omgeving. In een latere fase van het doctoraat zullen er kleinere experimenten plaatsvinden, waarin bijvoorbeeld wordt nagegaan hoe oudere volwassenen het ervaren om meerdere keren per dag meldingen te ontvangen, via een applicatie op een smartphone, om hen aan te moedigen om fysiek actief te zijn. 

Onderzoeksinteresses
: Gezondheidspromotie, Preventie, Interventies, Fysieke activiteit, EMA 

Pieter-Jan MarentPieter-Jan Marent

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen - onderzoek in biomedische kinesiologie
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Het project van Pieter-Jan richt zich op het achterhalen van de rol van dagelijkse activiteiten op het cognitief verouderen. Meer bepaald onderzoekt hij in een tweejarige opvolgstudie hoe beweging, zitgedrag en slaap gerelateerd zijn aan het cognitief functioneren bij 55+’ers. Hiervoor gebruikt hij objectieve meetmethoden zoals beweegmeters, maar ook via vragenlijsten verkrijgt hij meer inzicht in deze gedragingen. Meer informatie over zijn project vind je op www.pasoca.be

Onderzoeksinteresses
: fysieke activiteit, sedentair gedrag, bewegingspromotie, ouderen, active ageing 

Flore De VylderFlore De Vylder

Opleiding: Master of Science Sportvoeding – Bachelor Voedings- en Dieetkunde – Postgraduaat FODMAPs bij IBS
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Lieze Mertens

Onderzoeksproject(en): Flore doet in haar doctoraat onderzoek naar de individuele en contextuele determinanten (o.a. emoties, omgeving, fysieke activiteit) van eetbuien bij volwassenen met overgewicht. In een eerste fase van het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Ecological Momentary Assessment (EMA) om deze determinanten te bepalen. Deze techniek bestaat uit herhaaldelijke metingen in de natuurlijke omgeving van de proefpersoon.
In de tweede fase van het doctoraatsonderzoek, zal de verzamelde data gebruikt worden om een mHealth interventie te ontwikkelen. Het doel is om aan de hand van deze applicatie na te gaan hoe gedragsverandering bij eetbuien kan geïnitieerd worden.

Onderzoeksinteresses
: Gezondheidsbevordering, Voeding, Preventie, e- & mHealth, Obesitas, Eetbuien (Food cravings)


Evelien IlianoEvelien Iliano

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Julie Latomme

Onderzoeksproject(en):Het project van Evelien richt zich op het ontwikkelen en evalueren van een intergenerationeel bewegingsprogramma voor grootouders en hun kleinkinderen (6 tot 10 jaar). Dit programma zal vorm krijgen door gebruik te maken van co-creatie, wat betekent dat alle deelnemers actief betrokken worden in de ontwikkeling hiervan. Hierdoor hebben zij een grote invloed op het proces en resultaat van het programma en voldoet het aan ieders wensen en noden.
Het doel van het project is om enerzijds een evidence-based programmatheorie te ontwikkelen a.d.h.v. co-creatie en anderzijds om na te gaan of de (co-)fysieke activiteit (primaire uitkomstvariabele), cognitief functioneren, psychosociaal welzijn en kwaliteit van de familierelatie (secundaire uitkomstvariabelen) van beide generaties verbeterd is door samen activiteiten te doen. Evelien zal nauw samenwerken met Julie Latomme, die reeds ervaring heeft in het ontwikkelen van een interventie voor vaders en kinderen. 

Onderzoeksinteresses: Bewegingspromotie, Fysieke Activiteit, Ouderen, Kinderen, Intergenerationeel, Co-creatie 

Pauline HotterbeexPauline Hotterbeex

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie - specialisatie Biologische Psychologie (VUB)
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Pauline doet onderzoek naar de preventie van cognitieve achteruitgang bij ouderen. Meer bepaald richt ze zich op cognitief verrijkte wandelinterventies voor oudere volwassenen (65+): "op stap met je brein". Hierbij worden er tijdens het wandelen cognitieve oefeningen uitgevoerd om het brein te trainen. Er wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van het combineren van fysieke activiteit met cognitieve oefeningen op het cognitief functioneren van oudere volwassenen. Dit onderzoek beoogt een haalbare en aangename real-life interventie te creëren. In dit proces worden de oudere volwassenen dan ook nauw betrokken, om het programma zo goed mogelijk aan hun noden en wensen aan te passen. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven.

Onderzoeksinteresses
: Oudere Volwassenen, Neurodegeneratieve Aandoeningen, Gezond & actief ouder worden, Cognitief Functioneren, Preventie, Interventie, Gezondheidspsychologie 

Lea DelfmannLea Delfmann

Opleiding: Master in psychologie onderzoek (Universiteit van Amsterdam, Nederland) – major in klinische psychologie, minor in brein en cognitie
Supervisors: Prof. dr. Maïté Verloigne, Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Simon Hunter (Glasgow Caledonian University, Scotland)

Onderzoeksproject: Lea doet onderzoek naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een co-creatie interventie op school ter bevordering van slaap bij jongeren. Tijdens dit project zal er een bestaande interventie geschaald worden op een andere locatie en in een andere context. In de eerste fase zal de co-creatie interventie met behulp van het Cascade Model geschaald worden. In de tweede fase zal er een effect analyse en een procesanalyse worden uitgevoerd om de effectiviteit van de interventie vast te stellen. Dit project is onderdeel van het Europese ITN project Health CASCADE.

Onderzoeksinteresses: co-creatie, gezondheidsbevordering, mentaal welzijn, slaap, PTSS, angststoornissen

Janneke de BoerJanneke de Boer

Opleiding: Bachelor European Public Health (Universiteit van Maastricht, Nederland), Bachelor Gezondheidswetenschappen (Universiteit van Maastricht, Nederland), Master Sociale en Organisatiepsychologie (Universiteit van Utrecht, Nederland)
Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Maïté Verloigne, Prof. dr. Benedicte Deforche en Asst. Prof. dr. Teatske Altenburg (Amsterdam UMC, Nederland)

Onderzoeksproject(en): Janneke haar doctoraat is onderdeel van het Europese ITN project Health CASCADE dat zich richt op co-creatie in de volksgezondheid. Tijdens haar onderzoek zal Janneke zich focussen op de betrokkenheid van leraren bij co-creatie interventies op school. Eerst zal een kwalitatieve studie worden uitgevoerd waarbij leraren die eerder hebben deelgenomen aan co-creatie interventies op school worden geïnterviewd. Op deze manier wordt informatie verzameld over hun ervaringen met co-creatie en wat gedaan kan worden om deze ervaringen te verbeteren. Op basis van deze informatie zal een protocol worden opgesteld voor het succesvol betrekken van leraren bij co-creatie. Vervolgens zal er een interventie op school worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd om gezond gedrag bij jongeren te promoten, door middel van een co-creatie aanpak bij leraren.

Onderzoeksinteresses
: co-creatie, gezondheidsbevordering, gezonde levensstijlen, gedragsverandering, interpersoonlijke relaties, groepsgedrag

Amber Van PuyveldeAmber Van Puyvelde

Opleiding: Master in de gezondheidsbevordering
Supervisors: Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Amber doet onderzoek naar kenmerken van parken die 65-plussers al dan niet motiveren om een park te bezoeken en er fysiek en sociaal actief te zijn. In de eerste fase van het doctoraatsonderzoek worden de huidige gewoonten omtrent parkbezoek en park gebaseerde activiteiten van oudere volwassenen in kaart gebracht. Daarbij zal er ook gepolst worden naar specifieke parkkenmerken die ouderen prefereren. In de tweede fase van het project worden er specifieke plannen voor de vernieuwing van het Meulestede-Noord park ontwikkeld in samenspraak met de (oudere) buurtbewoners. Deze plannen voor de vernieuwing van het park zullen dan eerst in een virtuele omgeving getest en beoordeeld worden. 

Onderzoeksinteresses
: Gezondheidsbevordering, preventie, healthy ageing, ouderen, omgeving, fysieke activiteit, participatie

Yafei YueYafei Yue

Opleiding: Master in Urban Planning-specialization in Urban Environments and Health (WHU, China)
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Greet Cardon and Prof. dr. Dongfeng Yang (DUT, China)

Onderzoeksproject(en): Yafei werkt aan een project dat als doel heeft om de gezondheid van oudere volwassenen te bevorderen met specifieke aandacht voor de fysieke activiteit, sociale cohesie en het welzijn door in te grijpen in de stedelijke gebouwde en natuurlijke omgevingen. Hij onderzoekt de effecten van straatbeeld metrieken, gemeten door machine learning, op de perceptie van oudere volwassenen en verifieert indirecte paden tussen beiden. Hij contrasteert de voordelen van de groene ruimte en blauwe ruimte op gezondheid. Verder zal hij een uitoefenbare interventie maat voor stedelijke omgevingen voorstellen om gezond en actief ouder worden te promoten. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Gent en Dalian University of Technology.

Onderzoeksinteresses
: Gezondheidspromotie, oudere volwassenen, groene ruimte, gezond verouderen, interventies, gezondheidspsychologie

Fien De BlockFien De Block

Opleiding: Master in de bewegings- en sportwetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Benedicte Deforche, Prof. Dr. Geert Crombez en dr. Louise Poppe

Onderzoeksproject(en): Fien werkt aan een project waar zal worden nagegaan of een verhoogde fysieke activiteit (FA) een positieve invloed heeft op het dagelijks cognitief functioneren van oudere volwassenen. In het eerste deel van het project zullen cognitieve testen geprogrammeerd en getest worden, om zo het cognitief functioneren op dagbasis te kunnen meten. Vervolgens zal de MyDayPlan interventie, die het verhogen van FA als doel heeft, aangepast worden aan de noden van de doelgroep. Tenslotte zal een interventie geïmplementeerd worden waarin oudere volwassenen gestimuleerd zullen worden om hun dagelijkse FA te verhogen. Het cognitief functioneren zal gedurende deze interventie dagelijks getest worden om het effect van FA te kunnen bekijken.

Onderzoeksinteresses
: gezondheidspromotie, fysieke activiteit, ouderen, slaap, mentaal welzijn, cognitief functioneren, m-health

Benjamin BeirensBenjamin Beirens

Opleiding: MSc in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, afstudeerrichting Sportmanagement (Universiteit Gent)
Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Lieze Mertens

Onderzoek: Het project van Benjamin focust op het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen met behulp van virtuele 3D omgevingen. Als eerste stap zal het project de associatie tussen de percepties van de omgeving, motorische (fiets)vaardigheden uitnodigendheid van straten om te fietsen onderzoeken. Hierbij zal ook afgetoetst worden hoe realistisch de virtuele 3D omgeving ervaren wordt. Hierna is het doel om op basis van feedback van participanten, verworven aan de hand van de thinking-out-loud methode, een optimale (veilige en uitnodigende) omgeving te creëren.

Onderzoeksinteresses
: fysieke activiteit, virtual reality, fysieke omgeving, actief transport

Laura Van de VeldeLaura Van de Velde

Opleiding: Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen, afstudeerrichting Audiologie – Master in de Gezondheidsbevordering.
Supervisors: Prof. Dr. Greet Cardon en Dr. Sofie Compernolle

Onderzoeksproject(en): Het project van Laura richt zich op het sedentair gedrag van ouderen. In een eerste fase zal de huidige evidentie over interventies rond sedentair gedrag bij ouderen gebundeld worden tot een ‘realist review’. Op die manier willen we een dieper inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen, in relatie tot de context, die een invloed hebben op het sedentair gedrag van deze doelgroep. De bevindingen die uit deze fase voortvloeien zullen gebruikt worden voor het ontwikkelen van een mHealth applicatie die nadien ook empirisch geëvalueerd zal worden aan de hand van een ‘realist evaluation’. Het doel van dit project is om inzicht te verkrijgen in hoe, waarom en onder welke omstandigheden mHealth interventies ter reductie van het sedentair gedrag van ouderen effectief zijn en op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstige mHealth interventies.

Onderzoeksinteresses
: Sedentair Gedrag, Ouderen, Gezond en Actief verouderen, mHealth, Gezondheidsbevordering, Gedragsverandering