Onderzoeksprojecten

De onderzoeksgroep inspanningsfysiologie en trainingsleer voert zowel humane als dierexperimentele studies uit, waardoor het enerzijds heel fundamenteel en anderzijds praktijkrelevant onderzoeksvragen probeert op te lossen.


Onderzoeksgroep DERAVE


1. Carnosine metabolisme in de skeletspier in relatie tot diabetes en metabole ziekten

Hierin willen we nagaan wat de rol is van carnosine, een dipeptide bestaande uit beta-alanine en histidine en met een hoge concentratie in de skeletspier, in relatie tot diabetes en andere metabole en ouderdoms-gerelateerde ziekten.

Representatieve publicatie: Boldyrev A., Aldini G, Derave W (2013). Physiology and pathophysiology of carnosine. Physiol Rev 93(4): 1803-1845.

 

2. Voeding, voedingssupplementen en inspanningsprestaties

Onderzoek naar de effecten van voedingssupplementen (o.a. beta-alanine) op de prestatie tijdens verschillende soorten lichamelijke inspanning en dus ook naar de limiterende factoren van inspanningsprestatie. Onderzoek naar bioactieve stoffen in vlees en vis.

Representatieve publicatie: Derave W, Ozdemir MS, Harris R, Pottier A, Reyngoudt H, Koppo K, Wise JA and Aachten E. (2007) Beta-alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters. J Appl Physiol 103(5): 1736-1743.


3. Fysiologische en morfologische kenmerken van elite atleten

Onderzoek naar de fysiologische en functioneel anatomische eigenschappen van het musculo-skeletaal systeem van elite sprinters versus duurlopers. Enerzijds omvat dit het niet-invasief inschatten van spiervezeltypesamenstelling via proton magnetische resonantie spectroscopie (1H-MRS) en anderzijds het meten van spiermassa en de architectuur van het onderbeen via magnetische resonantie imaging (MRI).

Representatieve publicatie: Baguet A, Everaert I, Hespel P, Petrovic M, Achten E, Derave W(2011). A new method for non-invasive estimation of human muscle fiber type composition. Plos One 6(7): e21956.

scanner

De onderzoeksgroep van Prof. W. Derave ontwikkelde de Muscle Talent Scan. Dit is een snelle scantechniek, afgenomen in rust, die in staat is een inschatting te maken van de verhouding snelle-versus-trage spiervezels in atleten. Deze methode is niet-invasief (dus zonder spierbiopsie) en maakt gebruik van een krachtige NMR scanner. Het geeft de atleet niet alleen een idee over zijn talent voor explosieve versus uithoudingsdisciplines, maar kan de trainer ook waardevolle  informatie bijbrengen voor planning van trainingen en herstel.

log Muscle Talent Scan
http://www.victoris.be/

 

Onderzoeksgroep BOURGOIS - BOONE

info wordt nog aangevuld