...voor medewerkers

Info voor medewerkers (inloggen nodig) is terug te vinden op de sharepoint GE30

 
Op het tabblad personeelszaken kan je hier o.a. terecht voor volgende nuttig info:

 • brochure voor nieuwe medewerkers
 • telefoonlijst en handleiding telefoon
 • wat te doen in geval van ziekte
 • dienstverplaatsingen
 • verlofregeling

tabblad Onderzoek:
 • aanvullen artikel in biblio
 • voorbeeld documenten aanvraag mandaat en financiering
 • handleiding indienen doctoraat

 
tabblad Maatschappelijke Outreach:

 • wat te doen bij doctoraatsverdediging
 • communicatieplan vakgroep


maar ook:

 • regeling vaatdienst
 • hoe bestel ik broodjes voor een vergadering ?

 
Heeft U voor de website bruikbaar (foto)materiaal (projecten, labo's, van een onderzoekseenheid, ...)? Contacteer: