Endodontologie

De endodontologie verwijst naar de studie van de structuur & functie en aandoeningen van de tandpulpa (de weke weefsels in het binnenste van de tand), hun preventie en behandeling (inclusief de etiologie en diagnose van dentale pijn) (ESE 2006)