Procedure uitlenen

    A = Archief – ONTLEENBAAR op aanvraag

    boeken met het plaatsnummer ‘A’ zijn niet terug te vinden in de bibliotheek. Deze boeken kan u per e-mail aanvragen. We verwittigen u van zodra het aangevraagde werk ter inzage ligt in de bibliotheek.

    Boeken aanvragen uit andere bibliotheken (buiten UGent)

    Via IBL (Interbibliothecair leenverkeer) kan u boeken of tijdschriftartikels aanvragen die zich niet in één van de bibliotheken van de UGent bevinden.

    Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de centrale bibliotheek. Informatie over de kostprijs.