Over de vakgroep

Missie en visie


Onze Missie

 • Patiëntgericht, innoverend en inzichtelijk onderwijs
 • Interactief fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Met internationale inspiratie en uitstraling

Onze visie

 • Expertise centrum basiswetenschappen Fysiologie, Farmacologie en Farmacotherapie
 • Expertise centrum Acute, Kritische, Perioperatieve geneeskunde
 • Meerwaarde putten uit wisselwerking experimenteel-klinisch (Bench to bedside / Lab to classroom)
 • Samenwerken in complementariteit en synergie binnen en buiten de vakgroep
 • Streven naar optimale werkplek met zorg voor medewerkers om betrokkenheid te stimuleren

Onze waarden

 • Kwaliteit
 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Enthousiasme
 • Respect
 • Vertrouwen
 • Transparantie
 • Maatschappelijk interactief en relevant

Heymans Instituut

 Het Heymans Instituut voor Farmacologie heeft een geschiedenis die parallel loopt met de evolutie van de moderne farmacologie. Het instituut werd opgericht in 1890 toen professor Jan-Frans Heymans (1859-1932) de eerste leerstoel voor experimentele farmacologie in België bezette.


In eerste instantie richtte het instituut zich op het beoefenen van experimentele geneeskunde. Door middel van zorgvuldig geplande experimenten en het gebruik van originele technieken werden de regulerende werkingsmechanismen van het cardiovasculair en ademhalingsstelsel ontrafeld, evenals de invloed van farmaca op deze regulering.


Dit leidde tot de ontdekking door professor Corneel Heymans (1892-1968) van de regulerende werking van de chemoreceptoren van de carotissinus en cardio-aorta en hun rol in de regeling van de ademhaling. Voor dit werk ontving hij in 1938 de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde.


Na de Tweede Wereldoorlog richtte het Heymans Instituut zich meer specifiek op de Farmacologie. Tegenwoordig is het instituut actief op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Heymans Memorial Lectures