Onderwijs

Kerntaken onderwijs

Onze vakgroep neemt ownership op in het organiseren van onderwijs:

 • Fysiologie in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen en in de opleiding Psychologie
 • Farmacologie in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen en in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen
 • Klinische farmacologie in de opleidingen Geneeskunde & Tandheelkunde
 • EHBO & dringende geneeskundige hulpverlening in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidwetsnchappen en in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen
 • Specialistische geneeskunde
  • Anesthesie en reanimatie
  • Urgentiegeneeskunde
 • Postgraduaten
  • Algology
  • Rampenmanagement

De vakgroep zet voor de organisatie van haar onderwijs sterk in op simulatieonderwijs, praktijklessen en tutorials.

Andere onderwijsopdrachten

De vakgroep is verder ook betrokken bij de organisatie van:

 • Stages (o.a. Juniorstages 1ste master geneeskunde, stage verdiepende anesthesie 3de master geneeskunde, research stages geneeskunde & biomedische wetenschappen)
 • Masterproefbegeleiding voor studenten uit diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen