Onderzoek

Moleculaire fysiologie en neurofysica

Voltage-geactiveerde Natriumkanalen (Nav) vindt men overal in het menselijk lichaam waar ze de hoekstenen vormen van snelle elektrische signalering. Hun medische relevantie wordt benadrukt door mutaties die slopende aandoeningen veroorzaken alsook hun farmacologische gevoeligheid voor verschillende geneesmiddelen en dierlijke toxines. Ons laboratorium onderzoekt de interactie tussen Nav-kanalen en andere proteinen in relatie tot de resulterende functionele wijzigingen. We onderzoeken ook de functionele rol van Nav-kanalen in sensorische waarnemingsprocessen zoals pijn en jeuk, en hun potentiële gebruik als een therapeutisch doelwit bij epilepsie en pijnstoornissen

Onderzoeksprojecten

 • The Molecular Architecture of the Nav Channel Signaling Complex
 • The Role of Nav1.9 in Sensory Perception
 • Nav1.1 Drug Discovery
 • Producing Designer, Species-Specific, Earth-Friendly Pesticides

Video

Stop the buzzkill

Infrastructuur

Electrofysiologie, moleculaire biologie, biochemie, muiskweek, genetica

Team

Onderzoekscoördinator

 • Prof. dr. Frank Bosmans

Postdoctoral onderzoek

 • Rita de Cassia de Oliveira Collaco | Alessio Lissoni 

Predoctoral onderzoek

 • Wayra Brackx | Jolien De Waele | Maxime Lammens | Margaux Theys | Jolien Vander Cruyssen 

Labo & administratie

 • Ellen Cocquyt | Sara Cottyn | Lies Vancraeynest

 

Onderzoek naar farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen in speciale patiëntenpopulaties

Voor meer informatie zie Engelse website

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Peter De Paepe

Gut and Liver Immunopharmacology

De GLIPh Unit focust zich op onderzoek naar nieuwe therapieën voor darm- en leveraandoeningen. De pathogenese van chronisch lever- en darmlijden is gekenmerkt door een ontregelde immuunrespons en een continue opeenvolging van weefselschade en herstel wat gepaard gaat met bindweefselafzetting (fibrose) en pathologische nieuwbloedvatvorming (angiogenese). Onze groep heeft specifieke interesse in inflammatoire en angiogene pathways als target therapie voor lever- en darmziekten. Een specifieke interesse gaat ook uit naar de interactie tussen de lever en de darm. Beide organen zijn anatomisch verbonden via de enterohepatische circulatie en het hepatisch portaal systeem en niet zelden zal bij leverschade ook de darmfunctie beïnvloed worden en omgekeerd. De darm heeft een belangrijke barrièrefunctie waarbij essentiële nutriënten moeten worden opgenomen en schadelijke stoffen worden verhinderd ons lichaam binnen te dringen. De lever heeft een essentiële tolerogene rol tegenover de continue aanvoer van portale componenten uit de gastro-intestinale tractus. Het zijn typisch deze processen die verstoord zijn tijdens lever- en darmpathologie. Chronisch leverlijden gaat vaak gepaard met een verstoorde darmbarrière en specifieke leveraandoeningen zoals primair scleroserende cholangitis zijn vaak geassocieerd met ulceratieve colitis wat de interconnectie tussen beide organen benadrukt. Tot op heden is geen afdoende farmacologische behandeling voor chronisch leverlijden en geassocieerde darmpathologie. De GLIPh Unit onderzoekt interconnectieve pathways betrokken in deze pathologieën en hoe we farmacologisch kunnen ingrijpen op deze lever-darm as als therapie strategie.

 

Onderzoeksprojecten

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Lindsey Devisscher

Infrastructuur en techniek

De GLIPh unit maakt gebruik van in vitro en in vivo modellen om de humane situatie zo goed mogelijk te benaderen. Om onze resultaten te valideren en extrapoleren naar de klinische situatie maken we gebruik van humane stalen in collaboratie met de Hepatology Research Unit (dienst Interne Geneeskunde en Pediatrie).

In vitro assays In vivo muis modellen Routine technieken
 •  Commerciele cellijnen:
  • Human hepatoma cellijnen: HepG2, PLC, Hep3b, SNU423
  • Mouse hepatoma cellijnen: HEPA1-6, BWTG3
  • Human macrofaag cellijn: THP-1
  • Mouse macrofaag cellijn: RAW264-7
  • Mouse endotheel cellijn: MS1
 • Beenmerg-geïsoleerde macrofagen (muis)
 • Co-cultuur systemen
 •  Acetaminophen-geïnduceerd leverlijden
 • Niet-alcoholische leververvetting en hepatitis
 • Alcoholisch leverlijden
 • Cholestatisch leverlijden
 • Lever fibrosis/cirrhosis
 • Hepatocellulair carcinoma
 • Postoperatieve ileus
 • Intestinale barrière verstoring
 • Colitis
 • qRT-PCR
 • ELISA
 • Luminex
 • Western blotting
 • Histopathologie (voor lever- en darmziekten)
 • Immuunhistochemie
 • Flow cytometry en FACS
 • Isometrische gladde spier activiteit
 • Gastro-intestinale transit (fluorescentie via Genosmart camera)
 • 3H-acetylcholine vrijstelling (scintillatie telling)

Fysiologie

Biomarkers voor Kanker

De onderzoekgroep richt zich op biomerkeronderzoek (diagnostisch, predictief en prognostisch) in verscheidene solide tumoren, hoofdzakelijk hoofd-en halskanker, en urogenitale kanker.

 • Nieuwe predictieve biomerkers bij immuuntherapie in hoofd-en halskanker en urotheliale kanker
 • Het gebruik van N-glycosylatie als een nieuwe diagnostische en prognostische biomerker bij prostaatkanker
 • Vroeg detecteerbare biomerkers welke nierschade en therapierespons voorspellen bij gebruik van TKI (Tyrosine-kinase inhibitoren)
 • Hersenmetastase-gerelateerde prognostische merkers in verscheidene solide tumoren
 • De impact van chemotherapie op het immuunprofiel in urotheliale carcinomen
 • Uitkomstvoorspellende biomerkers gedurende behandeling met TKI bij heldercellig niercarcinoma

Onderzoeksprojecten

 • Glycolisatie van prostaatspecifieke antigenen en mogelijke diagnostische toepassingen
 • Vroeg detecteerbare biomerkers welke nierschade en therapierespons voorspellen bij gebruik van TKI (Tyrosine-kinase inhibitoren)
 • Hersenmetastase-gerelateerde prognostische merkers in verscheidene solide tumoren
 • Biomerkeronderzoek in solide carcinoma: toxiciteitspredictie en responspredictie gedurende behandeling met immuun checkpoint inhibitoren
 • Onderzoek naar de impact van chemotherapie op immuunprofielen in urotheliale carcinoma
 • Onderzoek naar uitkomstvoorspellende biomerkers TKI bij heldercellig niercarcinoma

Apparatuur en infrastructuur

Onze onderzoekgroep werkt nauw samen met meerdere departementen Afdeling Klinische chemie- UZ Gent, Afdeling Pathologie – UZ Gent, Centrum voor medische biotechnologie – VIB, (Universiteit Gent) waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars apparatuur voor research doeleinden.

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Sylvie Rottey

Contact

Drug Research Unit Ghent
Campus UZ Gent
Ingang 52 – Route 5210
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, Belgium

Cardiovasculaire fysiologie

Focus op de paracriene regeling van de vaatwandtonus. Meer specifiek wordt onderzoek verricht rond de karakteristieken, werkingsmechanismen en de identiteit van vasoactieve moleculen die worden vrijgesteld uit endotheelcellen, retinaal weefsel, niet-adrenerge niet-cholinerge (NANC) zenuwen en vetweefsel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken zoals het meten van de contractiliteit van kleine geïsoleerde bloedvaten in vitro, biochemische metingen van boodschapperstoffen (cAMP en cGMP) in bloedvaten, biologische bepalingstechnieken voor endogene vasoactieve moleculen, in vivo metingen van cardiovasculaire parameters en erectiele functie bij muizen. Ook de invloed van oxidatieve stress en antioxidantia (polyfenolen) op de paracriene effecten wordt onderzocht.

Onderzoeksprojecten

 • Zoektocht naar de retinale relaxerende factor.
 • De sGC/cGMP signalisatieweg als doelwit voor de behandeling van erectiele disfunctie.

Infrastructure and technieken

 • Meting van de contractiliteit van kleine weefsels gebruik makend van orgaanbaden.
 • Meting van de bloeddruk en hartritme bij ratten en muizen.
 • Meting van erectiele functie bij muizen in vivo en in vitro.

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Johan Van de Voorde

Scientific staff

 • Dr. Charlotte Boydens (post-doc)
 • Laura Vanden Daele (doctoraatsstudent)
 • Jolien De Waele (wetenschappelijk medewerker)

Technical staff

 • Lies Vancraeynest
 • Tom Vanthuyne
 • Samuel Tshitengé

Verder lezen

Anesthesie en perioperatieve geneeskunde

In English

De dienst Anesthesiologie en Perioperatieve Geneeskunde doet wetenschappelijke research op twee verschillende niveau’s. Enerzijds is er fundamenteel experimenteel onderzoek met de focus op de cardiale fysiologie, de cardiale elektrofysiologie, en farmacologie in een experimenteel diermodel. Het toegepaste klinische onderzoek richt zich in eerste instantie op het onderzoek van de menselijke fysiologie in de perioperatieve periode en hoe gegevens bekomen uit deze onderzoekslijn kunnen bijdragen tot een verbetering van de perioperatieve outcome. Daarnaast richt een deel van het klinisch onderzoek binnen de dienst zich ook op het ontwikkelen van farmacodynamische en farmacokinetische modellen voor de toediening van anesthetica. Tenslotte is de dienst sterk betrokken bij het uitvoeren van internationale multicenter studies rond perioperatieve geneeskunde.

Huidige projecten

 • Dynamische parameters van cardial vullingsstatus in de perioperatieve periode
 • Toepassing van Trial Sequential Analysis (TSA) in de perioperatieve literatuur
 • Effecten van Propofol en Sevoflurane op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”
 • Effecten van noradrenaline op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”
 • Effecten van Nitroglycerine op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”

 • Ontwikkeling van een predictiemodel voor het optreden van nierfalen na leverchirurgie.

 • Effecten van ephedrine en phenylephrine op cerebrale en spinale zuurstof saturatie gemeten “ Near-Infrared Spectroscopy”

 • Effecten van dobutamine en phenylephrine op cerebrale en spinale zuurstof saturatie gemeten “ Near-Infrared Spectroscopy”

 • Digitaal Patiënten Platform: toepassing in het chirurgisch dagziekenhuis

 • Evaluation of Applicability of Routinely Used Clinical Monitoring To Assess Right Ventricular Cardiac Performance

 • Effecten van psychologische factoren op de chronificatie van het pijn proces

 • Evaluatie van de nieuwe niet-invasieve pijn monitor: ANSPEC-PRO

 • Validatie van het Bispectral Index gecontroleerde Bayesian-Based Closed-Loop Systeem in verschillende omstandigheden

 • CO2 absorbens gebruik geëvalueerd aan de hand van “CO2 Mass Balances” in het cirkel ademhalingscircuit.

 • In Vitro testing van Memsorb, een nieuwe membraan CO2 Absorber, met het Zeus anesthesie apparaat

 • In Vivo Testing van Memsorb, een nieuwe membraan CO2 Absorber, gedurende “Target Controlled Low Flow Delivery” met het Zeus anesthesie apparaat

 • Desflurane verbruik aan equipotente concentrations met het Flow-i, Zeus, en het Aisys anesthesia apparaat gebruikt in “Target Controlled Low Flow Mode”

 • Invloed van de inspiratoire CO2 op de A-a gradient

Infrastructuur en technieken

 • Hemodynamische monitoring: druk catheters, transoesofagale echocardiografie
 • Diepte van anesthesie monitoring: BIS
 • Weefsel oxygenatie monitoring
 • Bloed flow meting

Reserveonderzoek

Onderzoeksprojecten

 • een
 • Twee

Onderzoekcoördinator

Prof. dr.

Team

Contact

Research Meetings

2019-06-03 : Delphine Hoorelbeke, Physiology unit – Prof. dr.Luc Leybaert

2019-05-06 : CGRP-Targeted Therapies for Migraine and Cluster Headache, Prof. dr. Koen Paemeleir

2019-04-01 : A Date with Ion Channels and Animal Toxin, Prof. dr. Frank Bosmans, Physiology group

2019-03-04 : Mouse Models Resume the Pathogenesis of Acute and Chronic Liver Diseases, Prof. dr. Lyndsey Devisscher, GLIPh  group

2019-02-04 : Clinical Pressure-Volume Loops of the Right Ventricle, Dr. Michael Vandenheuvel, Anesthesiology

2019-01-07 : RyR2 Regulation of Cx43 Hemichannel in Ventricular Cardiomyocytes, Alessio Lissoni, Physiology group

2018-12-03 : PK/PD Research in Special Patient Populations, Pieter De Cock

2018-11-05 : (Patho)Physiological Role of Microdomain Signaling through Diadic Cx43 Hemichannels in Ventricular Cardiomyocytes, Maarten De Smet, Physiology group

 

 

 

Onderzoeksgroepen

Publicaties

Doctoraten

Opname Doctoraatsverdedigingen

Eredoctoraat Prof David Julius - maart 2022

Op 18 maart 2022 ontving Prof. David Julius, nobelprijswinnaar Geneeskunde & Fysiologie 2021, een eredoctoraat van de Universiteit Gent. Prof. Frank Bosmans van onze vakgroep was zijn promotor.

Ons vermogen om via aanraking warmte en koude te voelen is essentieel om te overleven en kleurt de interactie met de wereld om ons heen. In het dagelijks leven vinden we deze sensaties vanzelfsprekend. Maar hoe worden zenuwimpulsen opgewekt zodat temperatuur kan worden waargenomen? Deze complexe vraag is beantwoord door David Julius, de Nobelprijswinnaar in de geneeskunde en fysiologie van 2021.

 

 

Basic and Translational Endocrinology

De Basic and Translational Endocrinology (BaTE) groep bestudeert de signaaltransductie van geslachtshormonen in niet-reproductieve organen, waaronder lever en bot. Door muismodellen van deficiënte geslachtshormoonwerking te combineren met transcriptoom- en cistroomanalyses, trachten we te begrijpen hoe de geslachtshormonen en hun receptoren fysiologische processen in metabolisme en bot beïnvloeden, en hoe deze regulering evolueert in klinisch relevante situaties zoals niet-alcoholische steatohepatitis en transgendertherapie.

Infrastructuur & technieken

Muiskweek, PCR, qRT-PCR, western blot, ELISA, immunohistochemie, cistroom- en transcriptoomanalyses

Team

Onderzoekscoördinator : Prof. Dr. Vanessa Dubois

Contact

Prof. Dr. Vanessa Dubois

Basic and Tanslational Endocrinology (BaTE)

Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent

Campus UZ Gent, Blok B, Route 36

Corneel Heymanslaan 10

B-9000 Gent

Email